Choose your country
and preferred language

Taisyklės

 

Cremedelacreme.shop prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

 

 • Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir „UAB Alteus“ (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu „Creme de la Creme“ interneto parduotuvėje adresu https://cremedelacreme.shop/ (toliau – shop) susijusios nuostatos.

 

 • Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir kitais taikomais teisės aktais.

 

 • Pirkėjas, užsisakydamas prekes, patvirtina, jog su Taisyklėmis susipažino.

 

 • Užsakyti ir pirkti prekes Cremedelacreme.shop turi teisę išimtinai tik:

 

 • veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • juridiniai asmenys. Tačiau šiose Taisyklėse aprašytos prekių grąžinimo ir sutarties atsisakymo sąlygos juridiniams asmenims nėra taikomos; prekes jie gali grąžinti tik bendrais Lietuvos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

 

 • Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Cremedelacreme.shop.

 

 • shop  internetiniame puslapyje esančioje "Dažniausiai užduodami klausimai" skiltyje (toliau - DUK) pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu ir t.t. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prieš pradedant naudotis Cremedelacreme.shop  rekomenduojame susipažinti su DUK.

 

 • Apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, plačiau galite sužinoti Cremedelacreme.shop Privatumo politikoje.

 

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

 

 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.

 

 • Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 • Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos  Pardavėjo  duomenų bazėje.

 

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

 

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Cremedelacreme.shop vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

 

 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve shop, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Ši teisė atsisakyti prekės per 14 dienų taikoma tik vartotojams (fiziniams asmenims, kurie prekes įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais). Juridiniai asmenys ir kiti Pirkėjai, kurie neatitinka vartotojo sąvokos, prekes grąžinti gali tik bendrais Lietuvos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

 

 • Taisyklių 3.2 punkto pirmame sakinyje aptarta Pirkėjo (vartotojo) teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810
 • Taisyklių 3.2 punkte aptarta Pirkėjo (vartotojo) teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. (plačiau žr. Taisyklių 8 dalį).

 

 • Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

 

 • Suformuoto ir užsakyto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas. Tuo atveju, kai Pirkėjas jau yra pateikęs užsakymą, norėdamas anuliuoti ar koreguoti užsakymą, Pirkėjas turėtų nedelsdamas susisiekti su Pardavėju (dėl kontaktinių duomenų plačiau žr. Taisyklių 9 dalį). Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi galimybės suteikti Pirkėjui teisės anuliuoti ar koreguoti užsakytų prekių krepšelio (pvz., nes prekės jau suruoštos siuntimui ar perduotos kurjeriui), Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 • Pateikęs užsakymą, Pirkėjas privalo priimti prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, taip pat nepiktnaudžiauti Pirkėjo teisėmis ir laikytis teisės aktų reikalavimų.

 

 • Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas

 

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos

 

 • Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjams sudaryti galimybę užsakyti prekes per cremedelacreme.shop šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 • Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo teikiant prekių užsakymą pasirinktu būdu ir nurodytu adresu.

 

 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti jo asmens duomenis laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

 

 • Pardavėjas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad galėtų įvykdyti Pirkėjo užsakymą. Tačiau išskirtiniais atvejais gali pasitaikyti vienetinių situacijų, kai dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausiančių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjo įsigytos prekės. Tokiais išskirtiniais atvejais, nesant galimybės įvykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Siekdamas patenkinti Pirkėjo poreikius, Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui panašią į Pirkėjo užsakytą ar įsigytą prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

 

 • Tuo atveju, kai Pirkėjas (vartotojas) pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties pagal Taisyklių 3.2 punktą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

 

 • Kai Pirkėjas, teikdamas užsakymą per cremedelacreme.shop, pasirenka už prekes atsiskaityti atsiimdamas prekes arba pateikdamas užsakymą sumokėjo už prekes, tačiau Pardavėjo partneriui (prekių pristatymo įmonei, kurios pristatymą pasirinko Pirkėjas), siekiančiam pristatyti užsakytas prekes Pirkėjui, nepavyksta susisiekti su Pirkėju per Pardavėjo partnerio interneto svetainėje viešai skelbiamose procedūros nustatytą terminą Pirkėjo nurodytais kontaktais, tuomet Pirkėjo užsakytos prekės yra grąžinamos atgal į Cremedelacreme.shop.

 

 • Prekių kainos

 

 • Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme shop  nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM yra įtrauktas į Cremedelacreme.shop  nurodytas prekių kainas. Prieš Pirkėjui patvirtinant užsakymą, prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.

 

 • Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

 

 • Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

 

 • Elektronine bankininkyste: tiesiogiai – Swedbank, SEB, Paysera arba banko kortelėmis.

 

 • Pirkėjas, atsiskaitydamas per elektroninę bankininkystę, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys. Neapmokėjus užsakymo per 1 valandą, užsakymas yra šalinamas iš sistemos.

 

 • Jei pirkėjas pasirenka pristatymą per DPD Pickup siuntų taškus užsakymo apmokėjimas galimas tik iš anksto atsiskaičius per el. bankininkystę.

 

 1. Dovanų čekiai

 

 • Dovanų čekių įsigijimo ir naudojimo taisykles galite rasti čia.

 

 1. Prekių pristatymas

 

 • 1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje Cremedelacreme.shop, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

 

 • Prekių pristatymo paslauga:

 

 • Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

 

 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

 

 • Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

 

 • Pristatymo mokestis pasirinkus pristatymą:

Informuojame, kad dėl didelio siuntų srauto, tą pačią darbo dieną išsiųsime užsakymus, kurie patvirtinti iki 12 val.

Lietuvoje

Vilniuje

Pristatymas per vieną dieną

 • 0,00 Eur pristatymo kaina, kai užsakymo suma didesnė nei 250 Eur.
 • 4,5 Eur – pristatymo kaina, kai užsakymo suma mažesnė nei 250 Eur.
 • Patvirtinus užsakymą iki 12 val., prekes pristatysime tą pačią dieną.
 • Patvirtinus užsakymą po 12 val., prekes pristatysime tą pačią arba kitą dieną.

Kaune ir Klaipėdoje

Pristatymas per vieną dieną (darbo dienomis)

 • 0,00 Eur – pristatymo kaina, kai užsakymo suma didesnė nei 250 Eur.
 • 4,50 Eur – pristatymo kaina, kai užsakymo suma mažesnė nei 250 Eur.
 • Patvirtinus užsakymą iki 9 val. (darbo dienomis), prekes pristatysime tą pačią dieną.
 • Patvirtinus užsakymą po 9 val., prekes pristatysime kitą darbo dieną.

 

 • Pristatymas nemokamas užsakymams virš 50 Eur (negalioja pasirenkant tos pačios dienos pristatymą).

 

Kai užsakymo suma mažesnė nei 50 Eur, taikomi pristatymo mokesčiai:

 

 • per Omniva siuntų savitarnos terminalus/paštomatus: 2 Eur.
 • per LP Express siuntų savitarnos terminalus/paštomatus: 2 Eur.
 • per DPD Pickup siuntų taškus/paštomatus: 2 Eur.
 • per DPD kurjerių tarnybą: 3,5 Eur.
 • per LP Express kurjerių tarnybą: 3,5 Eur.
 • kurjerių papildomas mokestis už pristatymą į Neringą yra 21 euras.

 

 Latvijoje

 

 • Pristatymas nemokamas užsakymams virš 65 Eur.

Kai užsakymo suma mažesnė nei 65 Eur, taikomi pristatymo mokesčiai:

 

 • per Omniva siuntų savitarnos terminalus/paštomatus: 5,50 Eur.
 • per DPD Pickup siuntų taškus/paštomatus: 4,50 Eur.
 • per DPD kurjerių tarnybą: 6 Eur.

 

Estijoje

 

 • Pristatymas nemokamas užsakymams virš 65 Eur.

Kai užsakymo suma mažesnė nei 65 Eur, taikomi pristatymo mokesčiai:

 

 • per Omniva siuntų savitarnos terminalus/paštomatus: 5,50 Eur.
 • per DPD Pickup siuntų taškus/paštomatus: 4,50 Eur.
 • per DPD kurjerių tarnybą: 6 Eur.
 • kurjerio papildomas mokestis už pristatymą į Estijos salas yra 14 eurų.

 

* Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Tačiau visais atvejais, apie pasikeitusias pristatymo kainas Pirkėjas bus informuojamas prieš jam pateikiant užsakymą.

 

 Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

 

 • Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

 

 • Pardavėjas įsipareigoja, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per Pardavėjo nurodytą prekės pristatymo terminą.

 

 • Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

 • Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.

 

 • Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, įplyšusi, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

 

 • Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas. Bet kuriuo atveju, tai neriboja Pirkėjo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę, kurios nustatytos teisės aktuose.

 

 • Pirkėjai siuntas atsiėmę iš LP Ekspress, DPD ar Omniva paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti shop (dėl kontaktinių duomenų plačiau žr. Taisyklių 9 dalį).

 

 • Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje shop esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių

 

 • Pirkėjui (vartotojui) atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties (t. y. pasinaudojant teise grąžinti kokybišką prekę per 14 dienų), Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos (Pirkėjo sumokėta prekės kaina ir pristatymo išlaidos). Tačiau, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.22811 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. Atsižvelgdami į tai, tuo atveju, jei pasirinkote ne šiose Taisyklėse nurodytą pigiausią pristatymo būdą, siūlomą mūsų platinamų prekių pristatymui Jūsų valstybėje, grąžinant kokybišką prekę, Jums nebus grąžinamos papildomos išlaidos, susidariusios dėl to, kad pasirinkote kitą negu pasiūlytas pigiausias pristatymo būdas. 

 

 1. Prekių grąžinimas

 

 • Pirkėjo (vartotojo) įsigytos kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų taikomų teisės aktų nuostatomis.

 

 • Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas (vartotojas) turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą (jį galite atsisiųsti per nuorodą) ir atsiųsti mums elektroniniu paštu info@cremedelacreme.shop. Siųsdamas mums grąžinimo dokumentą, Pirkėjas kartu turi prisegti savo padarytas grąžinamos prekės pakuotės (ar pačios prekės, jei prekė parduota be pakuotės) nuotraukas. Pirkėjas turi pateikti kelias prekės nuotraukas iš visų prekės pusių, įrodančias, kad prekės pakuotė (prekė) Pirkėjo nebuvo sugadinta, pradaryta ar panaudota.

 

 • Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

 

 • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Pirkėjas negali pasinaudoti savo teise grąžinti kokybišką prekę, jei buvo nuplėšta ar pažeista jos apsauginė celofaninė plėvelė (celofaninė išorinė pakuotė), apsauginis lipdukas kita panaši apsaugos priemonė, apsauganti nuo galimybės atidaryti prekės buteliuką, flakoną, indelį ar kitą prekės tarą ir (arba) šią prekę panaudoti.
 • Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą. Taip pat, kaip numatyta Taisyklių 8.2 punkte, turi būti pateikiamos kelios grąžinamos prekės nuotraukos;
 • Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

 

 • Kokybiškų prekių grąžinimo atveju, Pirkėjas turi apmokėti tokių prekių grąžinimo išlaidas. Kokybiškas prekes Pirkėjas gali grąžinti vienu iš Pardavėjo šiose Taisyklėse nustatytų būdų per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

 


* Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Tačiau visais atvejais, apie pasikeitusias grąžinimo kainas Pirkėjas bus informuojamas prieš jam pateikiant užsakymą

 

Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš Pardavėjo Pirkėjui grąžinamos sumos.

 

 • Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, Pirkėjui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.

 

 • Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810straipsniu;

 

 • Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

 

 1. Apsikeitimas informacija

 

 • Pardavėjas teikia Pirkėjui informaciją ir, esant poreikiui, kitaip su juo komunikuoja, naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės Cremedelacreme.shop  svetainės skyriuje „KONTAKTAI“ (nuoroda: https://cremedelacreme.shop/kontaktai/).

 

 1. Atsakomybė

 

 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

 

 • Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Cremedelacreme.shop 

 

 • Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

 

 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

 

 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 • Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles neįvykdymą, jei įrodo, kad įsipareigojimai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Pagal šias Taisykles nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms prašanti atleisti nuo atsakomybės Šalis privalo kuo skubiau pranešti apie tai raštu kitai Sutarties Šaliai. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, Sutartis gali būti nutraukiama vienos iš Šalių iniciatyva, apie tai pranešus raštu kitai Šaliai.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

 • Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

 

 • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę toliau pirkti prekes shop Pirkėjo užsakymams, pateiktiems iki Taisyklių pakeitimo, taikoma užsakymo metu galiojusi Taisyklių versija.

 

 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

 • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 • Prašymą/skundą dėl įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://vvtat.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/593) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Jūs turite kreiptis į mus.

 

 

Šios Taisyklės parengtos 2020 m. balandžio 3d.