Choose your country
and preferred language

Noteikumi

 

 1. Vispārīgie noteikumi

• Šie pārdošanas noteikumi (Noteikumi) ir juridiski saistoši Pircējam un UAB Alteus (Pārdevējs) un reglamentē pušu tiesības un pienākumus, pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas, preču piegādes un atpakaļatdošapronas nosacījumus un kārtību, kā arī iekļauj citus noteikumus, kas saistīti ar preču iegādi un pārdošanu Crème de la Crème interneta veikalā, vietnē http://cremedelacreme.shop/ (Veikals).
• Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu, Lietuvas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem. Iegādājoties preces Latvijā vai Igaunijā kā patērētājam (fiziskai personai, kas preces iegādājas nolūkiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību, tirdzniecību, amatniecību vai profesiju (personīgas izmantošanas nolūkos)), var paļauties arī uz attiecīgajā valstī piemērojamajiem obligātajiem patērētāju tiesību aizsardzības aktiem.
• Pasūtot preces, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem.
• To personu saraksts, kas ir tiesīgas pasūtīt un iegādāties preces vietnē Cremedelacreme.shop:
• Fiziskas personas ar likumisku rīcībspēju, t.i. personas, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa.
• Nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem, ja ir saņemta vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot tos nepilngadīgos, kuriem ir tiesības patstāvīgi rīkoties ar saviem ienākumiem.
• Juridiskas personas. Tomēr šajos Noteikumos ietvertie punkti par preču atpakaļatdošanu un atteikšanos no līguma nosacījumiem neattiecas uz juridiskām personām – tās var atdot atpakaļ preces tikai vispārīgu iemeslu dēļ, kas noteikti Lietuvas Republikas tiesību aktos.
• Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka saskaņā ar iepriekš minēto 1.3. punktu viņš/viņa ir tiesīgs iegādāties preces interneta veikalā Cremedelacreme.shop.
• Bieži uzdoto jautājumu (BUJ) sadaļā vietnē Cremedelacreme.shop ir sniegta detalizēta informācija par preču pasūtīšanu, piegādi, atpakaļatdošanu utt. Ņemot vērā iepriekš sniegto informāciju, pirms Cremedelacreme.shop izmantošanas iesakām izlasīt BUJ.
• Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, skatiet konfidencialitātes politiku.

 1. Pirkšanas un pārdošanas līguma izveide

• Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs ir izvēlējies preci(-es), kuras vēlas iegādāties, pievienojis tās pirkumu grozam (Pirkumu grozs) un noklikšķinājis uz saites PASŪTĪT.
• Kad pirkšanas un pārdošanas līgums ir izveidots, preces, daudzums, cena, piegādes laiks un citi nosacījumi, ko Pircējs ir norādījis, veicot pasūtījumu, kļūst saistoši Pircējam un Pārdevējam, un tos var grozīt tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem.
• Visi pirkšanas un pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un glabāti Pārdevēja datu bāzē.
• Visas preces, kas tiek pārdotas vietnē, ir paredzētas tikai personīgai lietošanai, tās nedrīkst pārdot tālāk vai citādi nodot komerciāliem mērķiem. Iegādātā produkta pārliešana citā tarā, sadalīšana daļās vai citāda izmantošana ārpus oriģinālā iepakojuma, ja tas tiek darīts preces tālākpārdošanas nolūkos, ir rupjš ražotāja intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, uz kuru attiecas gan civiltiesiskā, gan kriminālatbildība. Pārdevējam, ja ir pamatotas aizdomas, ka prece nav iegādāta personiskai lietošanai, bet gan nelikumīgiem komerciāliem nolūkiem, ir tiesības veikt dažādas darbības, tostarp, bet ne tikai, atteikties pārdot preces, īslaicīgi bloķēt pircēja kontu vai slēgt to uz visiem laikiem. Visos gadījumos pārdevējs informēs policiju un attiecīgo preču ražotāju par iespējamiem intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpējiem.

 1. Pircēja tiesības un pienākumi

• Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā Cremedelacreme.shop saskaņā ar šiem Noteikumiem.
• Pircējs ir tiesīgs atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts ar interneta veikalu Cremedelacreme.shop, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot preces, kuras vēlas atdot atpakaļ, un pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no datuma, kad preces bez defektiem piegādātas. Tiesības atteikt preces 14 dienu laikā var izmantot tikai patērētāji (fiziskas personas, kas preces iegādājas nolūkiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību, tirdzniecību, amatniecību vai profesiju (personīgas izmantošanas nolūkos)). Juridiskām personām un citiem pircējiem, kas neatbilst patērētāja definīcijai, ir tiesības preces atdot atpakaļ tikai vispārīgu iemeslu dēļ, kas noteikti Lietuvas tiesību aktos.
• Pircēja (patērētāja) tiesības, kas aprakstītas šo Noteikumu 3.2. punkta pirmajā teikumā, jāīsteno saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. punktu.
• Pircējs ir tiesīgs izmantot iepriekš 3.2. punktā norādītās Pircēja (patērētāja) tiesības tikai tad, ja preces nav bojātas vai būtībā ir tādā pašā, neizmantotā stāvoklī, kādā tās bija iegādes brīdī (sīkāku informāciju skatīt šo Noteikumu 8. sadaļā).
• Ja Pircēja iegādātās preces ir bojātas, Pircējam ir tiesības, kas noteiktas Lietuvas Republikas tiesību aktos (ja esat patērētājs, jūs varat paļauties uz jūsu valstī spēkā esošajiem obligātajiem patērētāju tiesību aizsardzības aktu noteikumiem).
• Pēc pasūtījuma veikšanas Pircējs nedrīkst atcelt Pirkumu grozu vai mainīt Pirkumu grozā esošās preces. Ja Pircējs vēlas atcelt vai mainīt pasūtījumu pēc tā apstiprināšanas, Pircējam nekavējoties jāsazinās ar pārdevēju (kontaktinformāciju skatiet šo Noteikumu 9. sadaļā). Gadījumos, kad Pārdevējs nevar dot iespēju Pircējam atcelt vai mainīt Pirkumu grozu pēc pasūtījuma veikšanas (piemēram, preces jau ir sagatavotas nosūtīšanai vai tās ir paņēmis kurjers), Pircējam ir tiesības atteikties no līguma un atdot atpakaļ preces, kā noteikts šajos Noteikumos.
• Pēc pasūtījuma veikšanas Pircējam ir jāpieņem preces, kā noteikts šajos Noteikumos, Pircējs nedrīkst ļaunprātīgi izmantot Pircēja tiesības, un viņam/viņai jāievēro tiesību aktos noteiktās prasības.
• Ja Pircējs atsakās pieņemt preces piegādes brīdī bez pamatota iemesla un ja Pārdevējs to pieprasa, Pircējam jāsedz preču atpakaļatdošanas izmaksas.

 1. Pārdevēja tiesības un pienākumi

• Pārdevējs apņemas dot iespēju Pircējam pasūtīt preces veikalā, kā norādīts šajos Noteikumos.
• Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces, izmantojot Pircēja izvēlēto piegādes veidu, uz pasūtījuma veikšanas brīdī norādīto Pircēja piegādes adresi.
• Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu un apstrādāt viņa vai viņas personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.
• Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai izpildītu Pircēja pasūtījumu. Tomēr izņēmuma kārtā var būt vienreizēji gadījumi, kad neparedzētu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja, Pārdevējs var nespēt piegādāt Pircēja iegādātās preces. Šādos izņēmuma gadījumos, kad pirkšanas un pārdošanas līguma izpilde nav iespējama, Pārdevējam ir tiesības pārtraukt pirkšanas un pārdošanas līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Pircējam. Lai apmierinātu Pircēja vajadzības, Pārdevējs var piedāvāt Pircējam alternatīvu preci, kas ir līdzīga Pircēja pasūtītajai vai iegādātajai precei. Ja Pircējs noraida alternatīvās preces piedāvājumu, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto summu 5 darbdienu laikā.
• Ja Pircējs (patērētājs) nolemj izmantot savas tiesības atteikties no līguma, kā noteikts šo Noteikumu 3.2. punktā, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircēja samaksāto summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no datuma, kad Pārdevējs saņem Pircēja paziņojumu par atteikšanos. Pārdevējs var neatmaksāt Pircējam samaksāto summu iepriekš noteiktajā laikā, kamēr preces nav atdotas Pārdevējam vai Pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam neatkarīgi no tā, kurš no priekšnoteikumiem īstenotos pirmais.
• Ja Pircējs veic pasūtījumu veikalā un izvēlas iespēju maksāt preču saņemšanas brīdī vai samaksā par precēm, veicot pasūtījumu, bet Pārdevēja partneris (Pircēja izvēlēts sūtījumu piegādes uzņēmums), kurš mēģina piegādāt preces Pircējam termiņā, kas publicēts Pārdevēja partnera vietnē, nespēj sazināties ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto kontaktinformāciju, Pircēja pasūtītās preces tiks atdotas atpakaļ veikalam Cremedelacreme.shop.

 1. Preču cenas

• Visas preču cenas interneta veikalā un pasūtījumos, kas veikti vietnē Cremedelacreme.shop, ir norādītas eiro valūtā. Pārdevējam ir reģistrēts PVN maksātāja numurs. Vietnē Cremedelacreme.shop norādītajās cenās ir iekļauts PVN. Piegādes maksa tiks pievienota kopējai preču cenai pirms Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas.

 1. Maksājuma nosacījumi un apmaksas termiņi

• Pircējs var samaksāt par iegādātajām precēm, izmantojot kādu no šiem maksājumu veidiem:
Internetbankā: tiešais maksājums ar Swedbank, SEB; Paysera.
• Skaidrā naudā vai ar norēķinu karti saņemšanas brīdī. Iespēja samaksāt skaidrā naudā pasūtījuma saņemšanas brīdī ir pieejama pasūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz EUR 1000.
• Izvēloties maksājuma veikšanu internetbankā, Pircējs apņemas samaksāt par precēm nekavējoties. Pasūtījuma piegādes process tiks uzsākts tikai pēc maksājuma veikšanas. Pasūtījumi, kas netiek apmaksāti vienas stundas laikā, tiek izņemti no sistēmas.
• Ja Pircējs izvēlas pasūtījuma saņemšanu DPD pašapkalpošanās terminālī / pakomātā vai no kādā no Lietuvas pasta nodaļām, vienīgais iespējamais maksājuma veids ir priekšapmaksa internetbankā.

 1. Preču piegāde

• Veicot pirkumus veikalā, Pircējs izvēlas preču piegādes veidu: preču piegādes pakalpojumu.
• Preču piegādes pakalpojums:
• Izvēloties preču piegādes pakalpojumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi.
• Pircējs apņemas preces pieņemt personīgi. Ja Pircējs nevar personīgi pieņemt preces, bet tās ir piegādātas, pamatojoties uz Pircēja norādīto adresi un citu sniegto informāciju, Pircējs nav tiesīgs celt pretenzijas pret Pārdevēju par preču piegādi nepareizam saņēmējam.
• Preces var piegādāt pats Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.
• Ja tiek izvēlēta piegāde, tiks piemērota šāda piegādes maksa*:

• Pasūtījumiem virs EUR 65 piegāde ir bez maksas.

Ja pasūtījuma summa ir mazāka par EUR 65, tiek piemērota šāda maksa par piegādi:

• Piegāde uz Omniva pakomātu: EUR 5,5.
• Piegāde uz DPD pašapkalpošanās terminālu / pakomātu: EUR 4,5.
• Piegāde, izmantojot DPD kurjerpiegādes pakalpojumu: EUR 6.

* Cenas var mainīties atkarībā no pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošajām atlaidēm, ko piedāvā Pārdevēja partneri. Tomēr jebkurā gadījumā pirms pasūtījuma veikšanas Pircējs tiks informēts par izmaiņām piegādes cenās.

• Piegādes maksa ir vienreizēja maksa par katru pasūtījumu.
• Precīza piegādes maksas summa tiks parādīta Pircējam pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas piegādes maksa netiks mainīta.
• Pārdevējs apņemas nodrošināt pēc iespējas ātrāku iegādāto preču piegādi, bet ne vēlāk kā Pārdevēja noteiktajā preču piegādes termiņā.
• Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņu neievērošanu, ja preces netiek piegādātas vai tās piegādātas Pircējam ar novēlošanos Pircēja vainas dēļ vai Pircēja kontrolē esošu apstākļu dēļ.
• Preču saņemšanas brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis (iespējamie ārējā iepakojuma bojājumi) un jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits dokuments, kas apliecina preču piegādi un pieņemšanu. Pircēja parakstīts rēķins, pavadzīme vai cits dokuments, kas apliecina pakas piegādi un pieņemšanu, tiek uzskatīts par preču piegādāšanu labā stāvoklī.
• Ja Pircējs pamana, ka piegādātās pakas iesaiņojums ir sabojāts (saburzīts, saplēsts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), Pircējam tas ir jāpieraksta rēķinā, pavadzīmē vai citā dokumentā, kas apliecina sūtījuma piegādi un pieņemšanu, un Pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē jānoformē sertifikāts par sūtījuma bojājumiem. Ja Pircējs neveic iepriekš aprakstītās darbības, Pārdevējs nav atbildīgs par preču bojājumiem, ja vien šie bojājumi nav ražošanas defekti vai jebkāda preces neatbilstība standartiem, ja to iespējams identificēt, vizuāli pārbaudot sūtījuma ārējo izskatu.
• Ja pēc preču pieņemšanas Pircējs konstatē preču neatbilstību, ražošanas defektus vai citus preču defektus, Pircējam nekavējoties (ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc preču saņemšanas) par to jāpaziņo Pārdevējam. Ja pretenzija par precēm ar defektu tiek apstiprināta un Pircējs ir atsūtījis atpakaļ preces ar defektu, Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāatmaksā par precēm samaksātā summa un jāsedz atpakaļatdošanas izmaksas. Jebkurā gadījumā šis noteikums neierobežo likumā noteiktās Pircēja tiesības attiecībā uz precēm ar defektu.
• Ja neatbilstību konstatē Pircējs, kurš ir saņēmis preces LP Express, DPD vai Omniva pakomātā, par šādu neatbilstību ir nekavējoties jāpaziņo veikalam (kontaktinformāciju skatīt Noteikumu 9. sadaļā).
• Visu pārdošanā esošo preču īpašības ir norādītas katras preces aprakstā, kas tiek pievienots sūtījumam. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām interneta veikalā Cremedelacreme.shop attēloto preču krāsas, formas vai citu parametru neatbilstību, salīdzinot ar preču faktisko izmēru, formu un krāsu, kas var mainīties atkarībā no Pircēja izmantotā monitora īpašībām.
• Ja Pircējs (patērētājs) atsakās no pirkšanas un pārdošanas līguma (t.i. izmanto tiesības 14 dienu laikā preci ar defektiem atsūtīt atpakaļ), Pircējam tiks atmaksātas visas samaksātās summas (preču cena un Pircēja samaksātās piegādes izmaksas). Tomēr saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22811(3). pantu Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam papildu izmaksas, kas radušās, patērētājam apzināti izvēloties piegādes veidu, kas nav lētākais iespējamais piegādes veids, ko piedāvā uzņēmuma partneri. Attiecīgi, ja esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav vislētākais šajos Noteikumos norādītais veids, kā piegādāt preces jūsu valstī, un gadījumā, ja jūs atsūtīsiet preces ar defektiem atpakaļ, jums netiks atmaksāti visi papildu izdevumi, kas radušies, izvēloties piegādes veidu, kas nav vislētākais pieejamais piegādes veids.

 1. Preču atpakaļatdošana

• Pircēja (patērētāja) iegādātās kvalitatīvas preces, kurām nav defektu, var atdot atpakaļ 14 dienu laikā no preču saņemšanas dienas. Interneta veikalā iegādātas preces var atdot atpakaļ tikai, nosūtot uz interneta veikalu. Bojātu preču defektu novēršanu, nomaiņu un atpakaļatdošanu regulē Lietuvas Republikas Civilkodekss un citi piemērojamie tiesību akti (ja esat patērētājs, uz jums attiecas jūsu valstī spēkā esošie obligātie patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi).
• Lai atdotu atpakaļ preci/preces, Pircējam (patērētājam) ir jāaizpilda preču atpakaļatdošanas veidlapa un jānosūta aizpildītā veidlapa mums pa e-pastu info@cremedelacreme.shop.
• Uz preču atpakaļatdošanu attiecas šādi nosacījumi:
• Atpakaļ atdotajai precei jābūt nesabojātā oriģinālajā iepakojumā (šis noteikums neattiecas uz preču ar defektu atpakaļatdošanu).
• Pircējs nedrīkst būt sabojājis preces.
• Precēm jābūt neizlietotām un jāatdod atpakaļ atkārtoti pārdodamā stāvoklī (šis noteikums neattiecas uz preču ar defektu atpakaļatdošanu). Pircējs nedrīkst izmantot savas atdot atpakaļ preces bez defektiem, ja ir noplēsta, noņemta vai bojāta celofāna aizsargplēve (celofāna ārējais iepakojums), drošības uzlīme vai cits līdzīgs drošības elements, kas neļauj atvērt pudelīti, flakonu, burciņu vai citu trauku un / vai lietot produktu.
• Precēm bez defektiem, kas tiek atdotas atpakaļ (14 dienu laikā), jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs tās saņēma (šis noteikums neattiecas uz preču ar defektu atpakaļatdošanu).
• Atpakaļ atdotajai precei jāpievieno pirkumu apliecinošs dokuments, garantijas karte (ja tāda ir) un aizpildīta atpakaļatdošanas veidlapa.
• Pārdevējs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pircēja atpakaļ atdotās preces, ja nav izpildīti preču atpakaļatdošanas nosacījumi.
• Preču bez defektiem atpakaļatdošanas gadījumā Pircējam ir jāsedz šādu preču atpakaļatdošanas izmaksas. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas atdot atpakaļ preces bez defektiem kādā no veidiem, ko Pārdevējs ir noteicis šajos Noteikumos (šis noteikums neattiecas uz precēm ar defektu – šādā gadījumā preces ir jāatdod atpakaļ likumā noteiktajā garantijas laikā).
• Atpakaļatdošanas maksa* un preču atpakaļatdošanas veidi ir norādīti vietnes Cremedelacreme.shop sadaļā Atpakaļatdošana (saite: https://cremedelacreme.shop/lv/atgriesana/)

* Atpakaļatdošanas maksa var mainīties atkarībā no pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošajiem partneru atlaižu piedāvājumiem. Tomēr jebkurā gadījumā pirms pasūtījuma veikšanas Pircējs tiks informēts par izmaiņām atpakaļatdošanas cenās.

• Ja Pircējs atdod atpakaļ preci bez defektiem, atpakaļatdošanas izmaksas tiks atskaitītas no summas, kuru Pārdevējs atmaksās Pircējam.
• Pircējs ir tiesīgs bez maksas nosūtīt atpakaļ preces ar defektiem – šādā gadījumā atpakaļatdošanas izmaksas segs Pārdevējs.
• Preču bez defektiem atpakaļatdošanu un nomaiņu regulē Lietuvas Republikas Civilkodeksa 228.10 pants.
• Pārdevējs nav atbildīgs par atpakaļ atdoto preču summas atmaksas nepārskaitīšanu vai novēlotu pārskaitīšanu, ja Pircējs ir sniedzis kļūdainu informāciju, kas nepieciešama atmaksas veikšanai.

 1. Saziņa

• Pārdevējs sniegs informāciju Pircējam un, ja nepieciešams, citādi sazināsies ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi, un Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kas norādīti vietnes Cremedelacreme.shop sadaļā KONTAKTI (saite: https://cremedelacreme.shop/lv/kontakti/).

 1. Atbildība

• Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegtās informācijas pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedzis nepareizus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas no tā izriet, un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja kompensāciju par jebkādiem tiešajiem zaudējumiem.
• Pircējs ir pilnībā atbildīgs par darbībām, kas veiktas pēc pieslēgšanās interneta veikala kontā.
• Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas informācijas drošību. Ja reģistrācijas informāciju izmanto trešā puse, tā tiks uzskatīta par Pircēju.
• Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības jebkurā gadījumā, kad zaudējumi rodas Pircēja nespējas izlasīt šos Noteikumus rezultātā (lai gan Pircējs to varēja izdarīt) neatkarīgi no Pārdevēja ieteikuma un Pircēja saistībām.
• Zaudējumu nodarīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina zaudējumus otrai pusei, ievērojot procedūru un saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
• Neviena no pusēm nav atbildīga par tās saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, kas izriet no šiem Noteikumiem, ja tā var pierādīt, ka neizpilde ir saistīta ar nekontrolējamiem apstākļiem, kurus tā nevarēja pamatoti paredzēt līguma noslēgšanas brīdī, un nebija iespējams novērst šādus apstākļus vai to sekas. Nepārvaramas varas apstākļiem šajos Noteikumos ir tāda nozīme, kā noteikts Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.212. pantā un Noteikumos par atbrīvojumu no atbildības nepārvaramas varas gadījumā. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā pusei, kas pieprasa atbrīvojumu no atbildības, cik drīz vien iespējams, par to rakstiski jāpaziņo otrai pusei. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, līgumu var izbeigt jebkura no pusēm, par to iepriekš rakstiski paziņojot otrai pusei.

 1. Nobeiguma nosacījumi

• Pārdevējs patur tiesības laiku pa laikam apturēt, papildināt un grozīt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītos dokumentus. Visi Noteikumu papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā dienā, kad tie tiek publicēti Vietnē.
• Ja pircējs nepieņem Noteikumu atjaunoto versiju, Noteikumu papildinājumus vai grozījumus, Pircējs var noraidīt šos Noteikumus, un tādā gadījumā Pircējs vairs nebūs tiesīgs iegādāties preces veikalā. Pircēja pasūtījumiem, kas veikti pirms Noteikumu pārskatīšanas, tiks piemērota tā Noteikumu versija, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
• Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.
• Visas attiecības, kas rodas šo Noteikumu ievērošanas rezultātā, regulē Lietuvas Republikas likumi. Visas domstarpības, kas rodas, izpildot šos Noteikumus, tiks atrisinātas sarunu ceļā. Pretējā gadījumā strīdi tiks atrisināti, kā noteikts Lietuvas Republikas likumos. Ja esat patērētājs, varat paļauties uz jūsu valstī spēkā esošo tiesību aktu obligātajiem noteikumiem.
• Pieteikumu / sūdzību par iegādātajām precēm var iesniegt Lietuvas Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldē (Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, Lietuva, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tālr. 852626751, tīmekļa vietne: www.vvtat.lt, tās teritoriālie iedalījumi, kas apkalpo attiecīgos novadus – http://vvtat.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/593) vai patērētāju tiesību aizsardzības iestādē Latvijā vai attiecīgi Igaunijā, vai arī jūs varat aizpildīt pieprasījuma veidlapu, apmeklējot Strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformu vietnē http://ec.europa.eu/odr/; tomēr saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem šādā gadījumā jums vispirms jāvēršas pie mums.


Noteikumi sagatavoti 2020. gada 3. aprīlī.
Noteikumi pēdējo reizi atjaunoti 2023. gada 15. Maijā.