Choose your country
and preferred language

Konfidencialitātes politika

PAMATINFORMĀCIJA
PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Datu pārzinis: UAB „Alteus”, juridiskās personas kods: 1300109675, Traku iela 3, Viļņa, epasts" info@cremedelacreme.shop.

Galvenie datu apstrādes mērķi (detalizēti mērķi un atbilstošs datu apstrādes pamatojums izklāstīts konkrētā personas datu apstrādes politikas sadaļā zemāk):

- nodrošināt netraucētu vietnes darbību;

- statistikas datu vākšana un apstrāde, tīmekļa vietnes datplūsmas noteikšana un analīze;

- klienta reģistrācija;

- līguma noslēgšana un izpilde;

- pakalpojumu sniedzēja klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana un kontrole, jauno darbinieku apmācība;

- tiešais mārketings;

- nepieciešamā komunikācija un pieprasījumu administrēšana.

Jūsu tiesības: Katram datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti uzņēmuma darbības laikā, atkarībā no apstākļiem ir šādas tiesības: zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi; iepazīties ar saviem datiem un kā tie tiek apstrādāti; pieprasīt nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus; dzēst savus datus vai apturēt datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu); pieprasīt, lai personas datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi, ja pastāv kaut viens no likumīgajiem iemesliem; pieprasīt mums iesniegto datu pārsūtīšanu; jebkurā laikā nepiekrist savu personas datu apstrādei, ja šāda apstrāde tiek veikta mūsu vai trešās personas likumīgajās interesēs un ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem, ieskaitot profilēšanu; atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu; iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Jūs varat izmantot savas tiesības, rakstot mums e-pastu info@cremedelacreme.shop.

Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, izlasiet pilnu Privātuma politikas versiju.
______________

PILNA PRIVĀTUMA POLITIKAS VERSIJA

Datu pārzinis

Mums rūp katra apmeklētāja privātums un personas datu aizsardzība. Tāpēc mēs ar šo privātuma politiku (turpmāk – Privātuma politika) informējam jūs par to, kādus datus mēs apkopojam, kad apmeklējat mūsu vietni www.cremedelacreme.shop (turpmāk – Vietne), piesakāties uz vakancēm vai citā veidā sazināties ar mums.

Vietnes savākto personas datu pārzinis ir UAB "Alteus", juridiskās personas kods 300109675, Traku iela 3, Viļņa (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs vai Datu pārzinis).

Šajā Privātuma politikā lietotie termini atbilst definīcijām Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus? Datu apstrādes mērķi, juridiskais pamatojums un glabāšanas termiņš

Kad apmeklējat mūsu Vietni, sazināties ar mums pa e-pastu vai tālruni, piesakāties uz vakanci, mēs ievācam jūsu kontaktinformāciju, informāciju, kas nepieciešama distances līguma noslēgšanai, informāciju, kas norādīta jūsu pretenzijā vai CV, un telefoniski iesniegtos datus. Sazinoties ar mums, lūdzam aprobežoties tikai ar to informāciju, kas nepieciešama jūsu pieprasījuma izpildei.

Datu apstrādes mērķi:

 • Klienta reģistrācija – iepirkšanās mūsu vietnē ir iespējama gan reģistrējoties un izveidojot kontu, gan bez reģistrācijas. Konta izveidei un administrēšanai nepieciešamos datus mēs apstrādāsim, balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm – tas ir, lai iepazītu savu klientu un izveidotu lojālo klientu loku. Jums ir tiesības iebilst pret šādu personas datu apstrādi, nosaucot savas primārās intereses vai tiesības. Tiem, kas iepērkas bez reģistrācijas, mēs lūgsim norādīt datus, kas nepieciešami pasūtījuma veikšanai un līguma izpildei, un mēs šos datus apstrādāsim saskaņā ar līguma izpildes juridisko pamatu. Konta dati tiks glabāti 5 (piecus) gadus no personas pēdējās aktīvās darbības Vietnē (pieteikšanās, reģistrācija un (vai) citas aktīvās darbības). Dati par pirkumiem tiks glabāti vismaz 5 gadus.

 • Līguma noslēgšana un izpilde – Šim nolūkam personas dati tiks apstrādāti, jo ir nepieciešams noslēgt un izpildīt līgumu ar jums, un tie tiks glabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc jūsu pēdējā pirkuma mūsu Vietnē, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi. Jums šim nolūkam ir jāsniedz mums dati, pretējā gadījumā mēs nevarēsim sniegt jums iespēju iepirkties Vietnē.

 • Pakalpojumu sniedzēja klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, jauno darbinieku apmācība un kontrole, lai informācija tiktu sniegta kvalificēti un operatīvi – šim nolūkam telefona sarunas tiks ierakstītas. Personas dati telefona sarunas laikā tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Sarunu ieraksti tiks saglabāti 90 dienas no tālruņa sarunas beigām. Informējam, ka jums ir tiesības bez negatīvām sekām atsaukt iepriekš doto piekrišanu vai nedot piekrišanu sarunas ierakstīšanai, tādā gadījumā neturpiniet sarunu un sazinieties ar mums, rakstot mums e-pastu, vai apmeklējiet tirdzniecības vietu.

 • Tiešais mārketings – tiešā mārketinga mērķiem Pakalpojumu sniedzējs apstrādā esošo klientu personas datus, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, tas ir, ar mērķi informēt par citām līdzīgām precēm un pakalpojumiem. Šim nolūkam dati tiks apstrādāti 3 gadus no jūsu pēdējā pirkuma Vietnē. Potenciālo klientu dati šim nolūkam tiek apstrādāti tikai ar viņu piekrišanu. Jūs varat dot piekrišanu, abonējot mūsu jaunumu vēstules Vietnē vai aizpildot veidlapu fiziskajās tirdzniecības vietās. Dati tiks glabāti, līdz atsauksiet savu piekrišanu. Informējam, ka jums ir tiesības bez jebkādām negatīvām sekām iebilst/nepiekrist šādai personas datu apstrādei. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, rakstot mums uz e-pastu info@cremedelacreme.shop un (vai) klikšķinot uz attiecīgās saites jebkurā jums jau nosūtītajā paziņojumā par piedāvājumiem.

 • Nepieciešamā komunikācija un pieprasījumu administrēšana. Mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk informēt jūs par dažādām izmaiņām un reaģēt uz jūsu sūdzībām, pieprasījumiem, jautājumiem utt., tāpēc mēs apstrādāsim jūsu personas datus tiktāl, cik tas nepieciešams šī mērķa sasniegšanai. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu pārziņa likumīgajām interesēm, tas ir, mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu klientu apkalpošanu un administrēt sūdzības. Dati tiek glabāti līdz preces garantijas termiņa beigām, strīda gadījumā – kamēr tiek pabeigta tā izskatīšana galīgajā instancē.

 • Vietnes vienmērīgas darbības nodrošināšana – Šajā nolūkā mēs apstrādājam jūsu personas datus ar leģitīmu interesi uzraudzīt mūsu pakalpojumu kvalitāti, radīt un uzlabot mūsu piedāvāto saturu, nodrošināt Vietnes drošību. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, tas ir, lai nodrošinātu netraucētu vietnes darbību un ērtu iepirkšanos. Šim nolūkam tiek izmantotas obligātās sīkdatnes. Dati tiek glabāti sesijas laikā vai maksimāli vairākus gadus (atkarībā no izmantotās sīkdatnes). Jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi un savu pārlūkprogrammu iestatīt tā, lai tajā nevarētu saglabāt obligātās sīkdatnes. Pretējā gadījumā obligātās sīkdatnes sesijas sākumā tiks automātiski saglabātas jūsu gala ierīcē. Plašāku informāciju par sīkdatņu pārvaldību varat atrast sīkdatņu sadaļā.

 • Statistikas datu vākšana un apstrāde, apmeklētāju plūsmu noteikšana, analīze ar mērķi nodrošināt pielāgotu saturu - Šim nolūkam mēs apstrādājam jūsu personas datus ar leģitīmu interesi uzraudzīt mūsu pakalpojumu kvalitāti, radīt un uzlabot mūsu piedāvāto saturu, nodrošināt Vietnes drošību. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Dati tiek vākti, izmantojot neobligātās sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Dati tiek glabāti sesijas laikā vai maksimāli vairākus gadus (atkarībā no izmantotās sīkdatnes). Jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi un anonīmi apmeklēt mūsu Vietni. Plašāku informāciju par sīkdatņu pārvaldību varat atrast sīkdatņu sadaļā.

 • Ar mērķi administrēt darba kandidātu datu bāzi un informēt par vakancēm, lai nākotnē varētu izteikt darba piedāvājumu - Šim nolūkam datus glabā līdz konkrētās atlases beigām un 3 mēnešus pēc darba līguma parakstīšanas ar atlasīto kandidātu, izņemot gadījumus, kad kandidāts ir devis atsevišķu datu piekrišanu apstrādei. Personas dati, kas apstrādāti, pamatojoties uz kandidāta piekrišanu, tiks glabāti 2 (divus) gadus no piekrišanas saņemšanas dienas.

 

Kā mēs vācam informāciju par jums?

Jūsu personas dati, tas ir, visa informācija par jums, kas mums ļauj jūs identificēt, tiek iegūta dažādos veidos:

 • Jūs paši varat sniegt informāciju (piemēram, aizpildot reģistrācijas veidlapu, zvanot mums, abonējot jaunumu vēstules vai citādi paši sazinoties ar mums);

 • informācija par jums var tikt apkopota automātiski, kad apmeklējat mūsu vietni (ar sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju palīdzību);

 • atsevišķos gadījumos mēs varam saņemt informāciju par jums no trešajām personām un varam apkopot informāciju par jums no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām, mūsu partneriem, kas sniedz pakalpojumus jums vai mums).

Bērnu personas datu apstrāde

Vietnē sniegtie pakalpojumi ir paredzēti tikai personām, kas vecākas par 14 gadiem. Ja mums radīsies pamatotas šaubas, ka mēs apstrādājam tādu personu datus, kuras ir jaunākas par šo vecumu, mēs dzēsīsim šo personu datus no mūsu datu bāzēm.

Datu saņēmēji

Mēs varam izpaust informāciju par jums mūsu starpniekiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas nepieciešams mūsu saistību izpildei, piemēram, mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt ar preču iegādi Vietnē saistītās finanšu operācijas, specifisku pakalpojumu sniegšanai mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjeru dienestiem, serveru un un to uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem utt. Pakalpojumu sniedzēji ir reģistrēti Lietuvā vai citā EEZ valstī. Lai iegūtu pilnu saņēmēju sarakstu, sazinieties tieši ar mums.

Turklāt mēs varam atklāt informāciju par jums:

 • ja to prasa tiesību akti (piemēram, pirmstiesas izmeklēšanas darbiniekiem, citām uzraudzības iestādēm);

 • lai aizsargātu savas tiesības vai intereses (ieskaitot jūsu informācijas sniegšanu trešajām personām, piemēram, juristiem, parādu piedziņas uzņēmumiem, tiesu izpildītājiem);

 • citos gadījumos, ja uzņēmuma vadītājs nolemj, ka datu sniegšana ir nepieciešama mērķu sasniegšanai.

Uz kurām valstīm tiek pārsūtīti jūsu personas dati?

Dažkārt mums var būt nepieciešams jūsu personas datus nosūtīt uz citām valstīm, kurās var tikt piemērota zemāka līmeņa datu aizsardzības politika. Šādos gadījumos mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu nosūtīto personas datu drošību.

Ja tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai, līgumu izpildei vai tiesību aktu prasību izpildei, datus var pārsūtīt uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Nosūtot jūsu personas datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, mēs nodrošināsim, lai tiktu piemērots viens no šiem drošības pasākumiem:

 • Ar datu saņēmēju noslēgtais līgums tiek balstīts uz Eiropas Komisijas apstiprinātajiem Standarta līgumu noteikumiem.

 • Datu saņēmēja mītnes vieta atradīsies valstī, kuru Eiropas Komisija atzīst par tādu, kas piemēro adekvātus datu aizsardzības standartus.

 • Ieguvusi atļauju no Datu valsts inspekcijas.

Jūsu personas datu drošība

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Lietuvas Republikas likumā par personas datu tiesisko aizsardzību un citos tiesību aktos. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs īstenojam organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu pārraide internetā pēc savas būtības ir nedroša, un mēs nevaram garantēt pilnīgi drošu datu pārraidi, izmantojot mūsu vietni.

Sīkdatnes

Kad apmeklējat mūsu vietni, mēs vēlamies nodrošināt jūsu vajadzībām atbilstošu saturu un funkcijas. Tam nepieciešamas sīkdatnes (angl. cookies). Sīkdatne ir informācija, kuru tīmekļa serveris nosūta jūsu tīmekļa pārlūkprogrammai un kas tiek glabāta jūsu pārlūkprogrammā. Šī informācija tiek nosūtīta uz tīmekļa serveri katru reizi, kad pārlūkprogramma lūdz atvērt lapu no servera. Tas ļauj tīmekļa serverim iestatīt un uzraudzīt tīmekļa pārlūkprogrammu, palīdz Datu pārzinim jūs identificēt kā iepriekšēju konkrētās vietnes apmeklētāju, saglabāt Vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgot saturu. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt vietņu netraucētu darbību, ļauj jums pārraudzīt vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu, kā arī apkopot statistikas informāciju par vietņu apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot mūsu vietnes un padarīt tās ērtākas jūsu lietošanai.

Mūsu vietne izmanto obligātās sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes pareizu darbību. Tās tiek izmantotas, jo mums ir likumīga interese par vietnes darbību, tāpēc jūs paši tos nevarat pārvaldīt. Mēs arī izmantojam statistikas un reklāmas sīkdatnes, lai labāk izprastu mūsu lietotājus, viņu iepirkšanās ieradumus un nodrošinātu pielāgotu saturu (izvēles sīkdatnes). Izvēles sīkdatnes mēs izmantosim tikai ar jūsu piekrišanu, tāpēc, pirms sākat pārlūkot, jums tiks parādīts uznirstošais logs ar iespēju pārvaldīt izvēles sīkdatnes. Jums ir tiesības iebilst pret izvēles sīkdatņu glabāšanu; lai pārlūkotu anonīmi, bloķējiet izvēles sīkdatnes. Piekrītot izvēles sīkdatņu izmantošanai, turpmāk varēsiet tos koriģēt mūsu vietnē.

Ir divi veidi, kā pārvaldīt sīkdatnes: 1) uznirstošajā logā atzīmēt sev piemērotos variantus, 2) konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai paziņotu, kad sīkdatne ir lejuplādēta. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, skatiet palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkdatņu vadības rīki. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta, izmantojot sīkdatnes, izmantojiet lielākajā daļā pārlūkprogrammu esošu vienkāršu procedūru, kas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr atcerieties, ka daži pakalpojumi var būt izveidoti tā, lai darbotos tikai ar sīkdatnēm, un, ja izslēgsiet sīkdatnes, jūs vairs nevarēsiet izmantot pakalpojumus vai atsevišķas to daļas.

 

 

Nosaukums

Mērķis

Sīkdatnes tips

Derīgums

Collect

Seko lietotājam

Statistikas

Sesijas

omnisendAnonymousID

Nepieciešama drošībai

Obligātā

1 m

omnisendSessionID

Izseko lietotāja rīcību vietnē

Statistikas

1 diena

soundestID

Atdala jaunus apmeklētājus no iepriekšējiem apmeklētājiem

Statistikas

Sesijas

soundest-views

Analizē unikālo apmeklētāju skaitu

Statistikas

Sesijas

_gcl_au

Analizē reklāmas sasniedzamību

Reklāmas

3 mēn.

pagead/1p-user-list/#

Analizē lietotāja uzvedību dažādās vietnēs un reakciju uz konkrētām precēm

Reklāmas

Sesijas

REST/webTracking/v1/event

Mēra reklāmas efektivitāti

Reklāmas

Sesijas

customer_lang

[___]

[____]

1 gads

user_token

[____]

[_____]

180 d.

_fbp

Izmanto vietnē Facebook, lai reklāmas parādītu reāllaikā

Reklāmas

3 mēn.

www_cremedelacreme_shop

[____]

[_____]

Sesijas

tr

Izmanto vietnē Facebook, lai reklāmas parādītu reāllaikā

Reklāmas

3 mēn.

ads/ga-audiences

 

Reklāmas

Sesijas

_gat

Lietotāju identifikācija un plūsmas pārvaldība

Statistikas

1 diena

_ga

Lietotāja atpazīšana

Statistikas

2 gadi

_gid

Lietotāja atpazīšana

Reklāmas

24 stundas

 

Papildus Datu pārziņa sīkdatņu izmantošanai mūsu vietnēs ir atļauts konkrētām trešajām pusēm identificēt sīkdatnes jūsu datorā un piekļūt tām. Tādā gadījumā uz sīkdatņu izmantošanu tiek attiecināti trešo pušu privātuma noteikumi.

Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu sociālo tīklu kontiem tiek piemērota attiecīgo sociālo tīklu sīkdatņu politika.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības atkarībā no apstākļiem:

 • iesniegt pieprasījumu, lai mēs sniedzam informāciju, vai tiek apstrādāti ar jums saistītie dati, un, ja šādi dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un šādai informācijai: datu apstrādes mērķi; attiecīgās personas datu kategorijas; datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam tika vai tiks atklāti jūsu personas dati; ja iespējams, paredzēto personas datu glabāšanas periodu vai, ja tas nav iespējams, kritērijus šī perioda noteikšanai;

 • pieprasīt labot neprecīzus vai nepilnīgus ar jums saistītus personas datus;

 • pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus. Neskatoties uz to, šīs tiesības nav absolūtas, un to var pamatot, ja ir vismaz viens no šiem iemesliem: personas dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tie tika vākti vai citādi apstrādāti; jūs esat nolēmis atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai uz piekrišanas pamata un nav cita iemesla apstrādāt jūsu personas datus; jūsu personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; jūsu dati ir jādzēš, kad mums tas jādara;

 • pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi vienā no šiem gadījumiem: jūs apstrīdat datu precizitāti laika periodā, kurā mēs varam pārbaudīt jūsu personas datu pareizību; jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga un jūs nepiekrītat savu datu dzēšanai, tā vietā pieprasāt ierobežot to izmantošanu; mums vairs nav vajadzīgs jūsu datu apstrāde, bet jums tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības. Ja jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, mēs varam apstrādāt šādus datus, izņemot glabāšanu, tikai ar jūsu piekrišanu vai juridisku prasību izteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai un (vai) lai aizsargātu jūsu vai citas personas tiesības vai sabiedrības interešu dēļ;

 • atsaukt piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus, ja personas dati tiek apstrādāti tikai uz jūsu piekrišanas pamata;

 • tiesības pieprasīt, lai apstrādājamos personas datus pārsūtām citam datu pārzinim vai jums, ja tas ir tehniski iespējams;

 • iesniegt sūdzību mums vai Datu valsts inspekcijai, ja uzskatāt, ka jūsu kā personas datu subjekta tiesības tiek un / vai var tikt pārkāptas.

Mēs dodam jums iespēju ērtā veidā īstenot šīs tiesības. To var izdarīt, rakstot mums uz e-pastu info@cremedelacreme.shop vai izmantojot saites mūsu satura apakšējā daļā.

Mēs varam nenodrošināt jums apstākļus minēto tiesību īstenošanai, ja likumā paredzētajos gadījumos jānodrošina noziedzīgu nodarījumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu profilakse, izmeklēšana un konstatēšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

Trešo pušu vietnes

Mūsu vietnē var būt saites uz citām vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par privātuma politiku un tās īstenošanu trešo pušu vietnēs. Tāpēc iesakām vienmēr pārbaudīt, kā dati tiek apstrādāti citās vietnēs.

Atbildība

Jūs esat atbildīgs par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitāti un par visām darbībām (datu pārsūtīšana, veiktie pasūtījumi utt.), kas tiek veiktas mūsu vietnē, piesakoties ar savu pieteikšanās informāciju. Jūs nedrīkstat atklāt savu paroli trešajām personām. Ja mūsu tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieteikusies, izmantojot jūsu pieteikšanās datus, mēs uzskatīsim, ka tas esat jūs. Ja pazaudējat pieteikšanās datus, jums par to nekavējoties jāpaziņo mums pa pastu, tālruni, faksu vai e-pastu. Parole jāmaina ik pēc 6 mēnešiem.

Jūs esat atbildīgs par to, lai informācija, ko sniedzat mums, ir precīza, pareiza un pilnīga. Ja mainās jūsu sniegtie dati, jums nekavējoties jāpaziņo mums, mainot attiecīgos datus reģistrācijas formā vai, ja dati nav norādīti reģistrācijas veidlapā, informējot mūs pa e-pastu. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par zaudējumiem, kas jums radušies, ja jūs sniedzat nepareizu vai nepilnīgu personisko informāciju vai neinformējat mūs par jebkādām izmaiņām tajā.

Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs jebkurā laikā varam atjaunināt vai mainīt šo Privātuma politiku. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stāsies spēkā pēc publicēšanas mūsu tīmekļa vietnē. Ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas Privātuma politikā, mēs par to paziņosim vietnē. Neskatoties uz to, jums regulāri jāpārbauda pašreizējā Privātuma politikas versija, lai pārliecinātos, ka tā jūs apmierina.

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par šīs Privātuma politikas noteikumiem, laipni aicinām sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādītos kontaktus:

UAB "Alteus"

Uzņēmuma kods: 300109675

Reģistrācijas adrese: Traku iela 3, Viļņa

E-pasts: info@cremedelacreme.shop

Uz saņemtajiem pieprasījumiem, sūdzībām vai prasībām mēs rakstiski atbildēsim tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Mēs centīsimies sniegt jums informāciju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Ja, saņemot pieprasījumu, sūdzību vai pretenziju, mums radīsies aizdomas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, mums ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzējam personu apliecinošu dokumentu vai citādi pierādīt savu identitāti.

Ja mēs nespēsim jums sniegt nepieciešamo informāciju un (vai) jums būs pretenzijas sakarā ar jūsu personas datu apstrādi, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā un iesniegt sūdzību.

Privātuma politika pēdējo reizi pārskatīta: 2021. gada 7. februārī.