Choose your country
and preferred language

Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

 

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS KOPSAVILKUMS: PAMATINFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

 

Datu pārzinis: UAB Alteus, uzņēmuma kods: 1300109675, Trakų g. 3, Viļņa, Lietuva, e-pasts: info@cremedelacreme.shop

 

Galvenie datu apstrādes mērķi (detalizēts apstrādes mērķu apraksts un apstrādes pamatojums ir sniegts tālāk aprakstītajā paplašinātajā konfidencialitātes politikā):

 

 • Netraucētas tīmekļa vietnes darbības nodrošināšana.
 • Statistiskas datu vākšana un apstrāde, vietnes apmeklējuma uzraudzība un analīze.
 • Klientu reģistrācija.
 • Līgumu izveidošana un izpilde.
 • Pakalpojumu sniedzēja klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana un rezultātu uzraudzība, jauno darbinieku apmācība.
 • Tiešais mārketings.
 • Nepieciešamā komunikācija un atbildēšana uz iesniegumiem.

 

Jūsu tiesības: katram datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti saistībā ar uzņēmuma uzņēmējdarbību atkarībā no situācijas ir šādas tiesības: zināt (būt informētam) par savu datu apstrādes faktu; piekļūt saviem datiem un būt informētiem par to apstrādes metodēm; iegūt personas datu labojumus vai, ņemot vērā apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus; pieprasīt savu datu apstrādes dzēšanu vai apturēšanu (izņemot glabāšanu); pieprasīt datu pārzinim apstrādes ierobežojumus, ja tam ir likumīgs pamats; pieprasīt mums sniegto datu nosūtīšanu; jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešo pušu likumīgo interešu mērķiem vai ja personas dati tiek apstrādāti mārketinga nolūkos, kas ietver profilēšanu; atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz viņa piekrišanu; iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Jūs varat izmantot savas tiesības, nosūtot mums e-pastu uz info@cremedelacreme.shop

 

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, izlasiet paplašināto konfidencialitātes politiku.

 

 

 

PAPLAŠINĀTĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

 

Datu pārzinis

Mēs nopietni uztveram katra apmeklētāja konfidencialitāti un personas datu aizsardzību. Šī konfidencialitātes politika (konfidencialitātes politika) izskaidro, kādus datus mēs ievācam mūsu vietnē www.cremedelacreme.shop (Vietne), kāpēc mēs ievācam datus un ko mēs darām ar ievāktajiem datiem.

 

Vietnē ievākto personas datu pārzinis ir UAB Alteus, uzņēmuma kods: 300109675, Trakų g. 3, Viļņa, Lietuva (Pakalpojumu sniedzējs vai Datu pārzinis).

 

Šajā konfidencialitātes politikā lietotie termini atbilst Vispārīgajā datu aizsardzības regulā sniegtajām definīcijām.

 

 

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus? Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats un datu glabāšanas laika periodi.

Apmeklējot vietni, sazinoties ar mums pa e-pastu vai tālruni, mēs ievācam jūsu kontaktinformāciju, informāciju, kas mums ir nepieciešama, lai ar jums varētu noslēgt attālinātu līgumu, informāciju, ko jūs sniedzat savā pieprasījumā, kā arī informāciju, kurus jūs atklājat tālruņa sarunas laikā. Ja jūs nosūtāt mums iesniegumu, noteikti iekļaujiet tikai to informāciju, kas nepieciešama, lai to apstrādātu.

 

Datu apstrādes mērķi:

 • Klienta reģistrēšana – jūs varat iepirkties mūsu Vietnē kā reģistrēts lietotājs pēc tam, kad esat reģistrējis kontu, vai arī varat veikt pirkumus bez reģistrēšanās. Mēs apstrādājam jūsu datus, kas mums nepieciešami, lai izveidotu un pārvaldītu jūsu kontu, pamatojoties uz mūsu likumīgo interešu juridisko pamatu, t.i. lai iepazītu mūsu klientus un veicinātu klientu lojalitāti. Jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi, pamatojoties uz jūsu svarīgākajām interesēm vai tiesībām. Mēs lūgsim klientus, kas veic pirkumus bez reģistrēšanās, sniegt datus, kas nepieciešami pasūtījuma noformēšanai un līguma izveidei, un šādus datus apstrādāsim saistībā ar līguma izpildes juridisko pamatojumu. Mēs glabāsim jūsu konta datus 5 (piecus) gadus no brīža, kad jūsu konts Vietnē pēdējo reizi bijis aktīvs (pieslēgšanās, reģistrācija vai citas darbības). Dati par jūsu veiktajiem pirkumiem tiks glabāti vismaz 5 gadus.
 • Līguma izveidošana un tā saistību izpildīšana – šim nolūkam mēs apstrādāsim personas datus, lai varētu noslēgt ar jums līgumu un izpildīt tā saistības. Šos datus mēs saglabāsim 10 (desmit) gadus pēc pēdējā pirkuma veikšanas Vietnē. Šim nolūkam jums būs jāsniedz dati, pretējā gadījumā jūs nevarēsiet iepirkties Vietnē.
 • Pakalpojumu sniedzēja klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, jauno darbinieku apmācīšana un rezultātu uzraudzīšana, lai nodrošinātu, ka informācija tiek sniegta kvalificēti un operatīvi – šim nolūkam mēs ierakstīsim tālruņa zvanus. Personas dati, kas atklāti tālruņa zvana laikā, tiks apstrādāti pēc jūsu piekrišanas. Tālruņa sarunu ieraksti tiks glabāti 90 dienas pēc tālruņa sarunas beigām. Ņemiet vērā, ka jums ir tiesības atsaukt savu iepriekšējo piekrišanu vai nedot piekrišanu tālruņa zvana ierakstīšanai bez nelabvēlīgām sekām. Šādā gadījumā jums nekavējoties jāpārtrauc tālruņa saruna un, ja vēlaties sazināties ar mums, jānosūta mums e-pasts vai jāapmeklē mūs mūsu fiziskie veikali.
 • Tiešais mārketings – pakalpojumu sniedzējs apstrādā esošo klientu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, pamatojoties uz likumīgām interesēm, t.i. lai informētu klientus par citiem līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem. Šajā nolūkā dati tiks apstrādāti 3 gadus pēc jūsu pēdējā veiktā pirkuma Vietnē. Potenciālo klientu dati šajā nolūkā tiek apstrādāti tikai ar viņu piekrišanu. Dati tiks saglabāti, līdz jūs atsauksiet piekrišanu. Ņemiet vērā, ka jums būs tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi vai nepiekrist to apstrādei bez jebkādām nelabvēlīgām sekām. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, nosūtot mums e-pastu uz info@cremedelacreme.shop un/vai noklikšķinot uz attiecīgās saites, kas iekļauta visos reklāmas paziņojumos, ko mēs jums sūtām.
 • Nepieciešamā komunikācija un atbildēšana uz iesniegumiem – mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk informēt jūs par dažādām izmaiņām, kuras mēs veicam, un atbildēt uz jūsu sūdzībām, pieprasījumiem, iesniegumiem utt. Mēs apstrādāsim jūsu personas datus, ciktāl tas nepieciešams šī mērķa sasniegšanai. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Datu pārziņa likumīgām interesēm, t.i. lai nodrošinātu augstas kvalitātes klientu apkalpošanu un apstrādātu sūdzības. Dati tiks glabāti līdz preces garantijas perioda beigām un, ja radīsies strīds, līdz strīda izskatīšanas beigām pēdējā instancē.
 • Vietnes/lietotnes netraucētas darbības nodrošināšana – šim nolūkam mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz to, ka mums ir likumīgas intereses uzraudzīt mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, radīt un uzlabot mūsu piedāvāto saturu un gādāt par Vietnes drošību. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, t.i. lai nodrošinātu Vietnes netraucētu darbību un piedāvātu ērtu iepirkšanos. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs izmantosim obligāti nepieciešamos sīkfailus. Dati tiek glabāti pārlūkošanas sesijas laikā vai ne ilgāk kā dažus gadus (atkarībā no izmantotā sīkfaila veida). Jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi un apmeklēt mūsu Vietni kā anonīms lietotājs. Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkfailu pārvaldību, skatiet tālāk esošo sīkdatņu sadaļu.
 • Statistiskas datu vākšana un apstrādāšana, Vietnes apmeklējuma datu pārraudzība un analīze, kā arī pielāgota satura nodrošināšana – personas datu apstrāde šim mērķim ir balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm uzraudzīt mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, radīt un uzlabot mūsu piedāvāto saturu un gādāt par Vietnes drošību. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Dati tiek vākti, izmantojot nekritiskus sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas. Dati tiek glabāti pārlūkošanas sesijas laikā vai ne ilgāk kā dažus gadus (atkarībā no izmantotā sīkfaila veida). Jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi un apmeklēt mūsu Vietni kā anonīmam lietotājam. Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkfailu pārvaldību, skatiet tālāk esošo sīkdatņu sadaļu.
 • Darba pieteikumu datu bāzes pārvaldīšana un informēšana par vakancēm, lai varētu izteikt darba piedāvājumus nākotnē – šim nolūkam dati tiek saglabāti ne ilgāk kā līdz konkrētās kandidātu atlases beigām un vēl 3 mēnešus pēc darba līguma parakstīšanas ar izvēlēto kandidātu, ja vien kandidāts nav devis atsevišķu piekrišanu apstrādei. Personas dati, kas apstrādāti, pamatojoties uz kandidāta piekrišanu, tiks glabāti 2 (divus) gadus pēc piekrišanas saņemšanas dienas.

 

 

Kā mēs ievācam informāciju par jums?

Mēs varam ievākt personas datus par jums, t.i. jebkādu informāciju, kas jūs identificē, dažādos veidos:

 • Jūs varat mums sniegt informāciju tieši (piemēram, aizpildot reģistrācijas veidlapu, piezvanot mums, piekrītot saņemt mūsu jaunumu e-pastus vai kā citādi sniedzot informāciju mums).
 • Mēs varam ievākt informāciju par jums automātiski (kad jūs apmeklējat mūsu vietni) izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas.
 • Atsevišķos gadījumos mēs varam iegūt informāciju par jums no trešajām pusēm un ievākt informāciju par jums no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām, mūsu partneriem, kas sniedz pakalpojumus jums vai mums).

 

 

Bērnu personas datu apstrāde

Vietnē sniegto pakalpojumu izmantošana nav paredzēta personām, kas ir jaunākas par 14 gadiem. Ja mums ir iemesls uzskatīt, ka mēs, iespējams, apstrādājam personas datus par bērniem, kas jaunāki par šajā sadaļā norādīto vecumu, mēs izņemsim viņu datus no saviem datu bāzēm.

 

 

Datu saņēmēji

Mēs varam atklāt informāciju par jums mūsu starpniekiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mūsu saistības, piemēram, mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi Vietnē, mēs varam nodot jūsu personas datus citiem atsevišķu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, vietņu hostinga, kurjera, serveru hostinga un serveru uzturēšanas, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem utt. Lai iegūtu pilnu datu saņēmēju sarakstu, lūdzam sazinieties ar mums tieši.

 

Turklāt mēs varam atklāt informāciju par jums:

 • Ja to prasa likums (piemēram, nodokļu iestādēm (VMI Lietuvā), pirmstiesas izmeklētājiem, citām uzraudzības iestādēm).
 • Cenšoties aizsargāt mūsu tiesības vai intereses (ieskaitot jūsu datu izpaušanu trešajām pusēm, piemēram, advokātiem, parādu piedziņas uzņēmumiem, likumsargiem).
 • Citos gadījumos, kad uzņēmuma direktors uzskata, ka datu izpaušana ir nepieciešama konkrētu mērķu sasniegšanai.

 


Uz kādām valstīm mēs pārsūtām jūsu personas datus?

Dažreiz mums var nākties pārsūtīt jūsu personas datus uz citām valstīm, kurās datu aizsardzības līmenis var tikt sniegts zemākā līmenī. Šādos gadījumos mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu pārsūtīto personas datu drošību.


Ja datu pārsūtīšana ir nepieciešama, lai sniegtu mūsu pakalpojumus, izpildītu līgumsaistības vai likumdošanas prasības, dati var tikt pārsūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.


Ja jūsu personas dati tiek pārsūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, mēs nodrošinām kādu no šiem drošības pasākumiem:

 • Ar datu saņēmēju tiek parakstīts līgums, pamatojoties uz standarta līguma noteikumiem, kurus pieņēmusi Eiropas Komisija.
 • Datu saņēmējs ir reģistrēts valstī, kuru Eiropas Komisija atzinusi par atbilstošu datu aizsardzības standartiem.
 • Atļauja tiek iegūta no Valsts datu aizsardzības inspekcijas.

 

 

Jūsu personas datu drošība

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lietuvas Republikas likumiem par personas datu tiesisko aizsardzību un citiem tiesību aktiem. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ieviešam atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu vai jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 

Nav šaubu, ka datu pārsūtīšana internetā principā nav droša, un mēs nevaram garantēt pilnīgi drošu datu pārraidi internetā.

 

 

Sīkdatnes

Mēs cenšamies sniegt saturu un funkcijas, kas pielāgotas jūsu īpašajām vajadzībām mūsu Vietnes pārlūkošanas laikā. Lai to panāktu, mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkfails ir informācijas daļiņa, ko serveris nosūta tīmekļa pārlūkam un kuru tīmekļa pārlūks saglabā. Šī informācija tiek nosūtīta uz tīmekļa serveri katru reizi, kad pārlūks pieprasa tīmekļa vietnes apmeklēšanu. Sīkdatnes ļauj tīmekļa serverim identificēt un pārraudzīt tīmekļa pārlūku, palīdz datu pārzinim identificēt jūs kā konkrētas vietnes iepriekšēju apmeklētāju, saglabā jūsu pārlūkošanas vēsturi un izmanto šo informāciju satura pielāgošanai. Sīkdatnes palīdz arī nodrošināt netraucētu vietņu darbību, izsekot vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu un ievākt statistisko informāciju par vietņu apmeklējumu. Analizējot šādus datus, mēs varam padarīt mūsu vietņu apmeklēšanu patīkamāku un ērtāku.

 

Lai nodrošinātu pienācīgu Vietnes darbību, mūsu Vietne izmanto obligāti nepieciešamos sīkfailus. Tie tiek izmantoti, jo mums ir likumīgas intereses nodrošināt Vietnes darbību, un jūs nevarēsiet pārvaldīt šīs sīkdatnes. Mēs izmantojam arī statistiku, analītiku un reklāmas sīkfailus, kas ir paredzēti, lai labāk izprastu patērētājus, viņu iepirkšanās preferences un nodrošinātu pielāgotu saturu (izvēles sīkfaili). Mēs izmantosim izvēles sīkfailus tikai ar jūsu piekrišanu, tāpēc pirms Vietnes pārlūkošanas tā parādīs uznirstošo logu, kurā jūs varēsiet pārvaldīt izvēles sīkfailus. Jums ir tiesības iebilst pret izvēles sīkdatņu saglabāšanu jūsu pārlūkprogrammā, un jūs varat bloķēt izvēles sīkfailus, ja vēlaties pārlūkot Vietni anonīmi. Ja jūs piekrītat izvēles sīkdatņu izmantošanai, jūs jebkurā laikā varēsiet tās pielāgot mūsu Vietnē.

 

Sīkdatnes iespējams pārvaldīt divos veidos: 1) pārbaudot savas preferences uznirstošajā logā; 2) konfigurējot pārlūkprogrammu tā, lai tā pieņemtu visus sīkfailus, noraidītu visus sīkfailus vai paziņotu jums, kad sīkfails tiek nosūtīts. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc pārbaudiet pārlūkprogrammas izvēlni "Palīdzība", lai uzzinātu, kā mainīt sīkfailu iestatījumus. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt sīkfailu papildu vadīklas. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu ievākta, izmantojot sīkfailus, lielākā daļa pārlūkprogrammu piedāvā vienkārši veicamu procedūru, kas ļauj atteikties no sīkfailiem. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā pārvaldīt sīkfailus, apmeklējiet vietni: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

Tomēr ņemiet vērā, ka bez sīkdatnēm daži pakalpojumi var nedarboties pareizi un, tos atspējojot, pakalpojumi vai kāda pakalpojumu daļa jums var nebūt vairs pieejama.

 

Papildus sīkdatnēm, kuras izmanto Datu pārzinis, konkrētām trešajām pusēm var būt atļauts iespējot un piekļūt sīkdatnēm jūsu datorā vai jebkurā citā ierīcē, izmantojot mūsu Vietni. Šajā gadījumā sīkdatņu izmantošanu regulē trešo pušu konfidencialitātes politikas.

 

Ņemiet vērā, ka mūsu sociālo tīkla kontus regulē attiecīgā sociālo mediju tīkla sīkdatņu politika.

 

 

Jūsu tiesības

Jums kā datu subjektam atkarībā no situācijas ir šādas tiesības:

 • Iesniegt mums informācijas pieprasījumu neatkarīgi no tā, vai tiek apstrādāti jūsu personas dati, un, ja dati tiek apstrādāti, piekļūt jūsu personas datiem un šādai informācijai: apstrādes mērķi; attiecīgo personas datu kategorijas; saņēmēji, kuriem jūsu personas dati ir tikuši vai tiks atklāti, vai šo šo saņēmēju kategorijas; ja iespējams, paredzamais periods, kurā tiks glabāti personas dati, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti šī perioda noteikšanai.
 • Pieprasīt kļūdainu personas datu vai jūsu iesniegto nepilnīgo personas datu labošanu.
 • Pieprasīt mums jūsu personas datu dzēšanu. Neskatoties uz to, šīs tiesības nav absolūtas, un tās var attaisnot ar kādu no šiem iemesliem: personas dati vairs nav nepieciešami, lai īstenotu mērķus, kuru nolūkā tie tika ievākti vai citādi apstrādāti; jūs nolēmāt atsaukt savu piekrišanu, kas ir apstrādes veikšanas pamatojums, un jūsu personas datu apstrādei nav cita juridiska pamata; jūsu personas dati ir nelikumīgi apstrādāti; jūsu dati ir jādzēš, lai mēs varētu izpildīt pienākumu to darīt.
 • Panākt jūsu personas datu apstrādes ierobežojumus, ja ir spēkā viens no šiem nosacījumiem: jūs apstrīdējāt personas datu pareizību, uz laiku ļaujot mums pārbaudīt jūsu personas datu pareizību; jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret savu personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasāt to izmantošanas ierobežojumu; apstrādes vajadzībām mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, bet tie jums ir nepieciešami, lai izveidotu, izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības. Ja jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, mēs varam apstrādāt šādus personas datus (neattiecas uz glabāšanu) tikai ar jūsu piekrišanu vai tiesisku prasību nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai un/vai jūsu tiesību vai citas fiziskas vai juridiskas personas tiesību aizsargāšanai vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ.
 • Atsaukt piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, ja vienīgais apstrādes pamatojums ir jūsu piekrišana.
 • Pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu pārsūtīti citam datu pārzinim vai jums pašam, ja tas ir tehniski iespējams.
 • Iesniegt sūdzību mums vai Valsts Datu aizsardzības inspekcijai, ja uzskatāt, ka jūsu kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas un/vai var tikt pārkāptas.

 

Mēs piedāvājam jums vienkāršus veidus, kā izmantot šīs tiesības, un jūs varat to izdarīt, rakstot mums uz e-pastu info@cremedelacreme.shop vai noklikšķinot uz attiecīgajām saitēm, kas norādītas zem mūsu piedāvātā satura.

 

Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot šīs tiesības, ja likumā paredzētajos gadījumos ir nepieciešams nodrošināt noziegumu, oficiālo vai profesionālās ētikas normu pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī aizsargāt datu subjekta un citu personu tiesības un brīvības.

 

 

Trešo pušu vietnes

Mūsu Vietnē var būt publicētas saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs neatbildam par trešo pušu vietņu konfidencialitātes politikām vai praksi un aicinām jūs pārbaudīt, kā dati tiek apstrādāti citās vietnēs.

 

 

Atbildība

Jūs esat atbildīgs par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitātes uzturēšanu un par visām darbībām (datu pārsūtīšanu, pasūtījumu veikšanu utt.) mūsu Vietnē, izmantojot jūsu pieslēgšanās informāciju. Jūs nedrīkstat izpaust savu paroli trešajām pusēm. Ja mūsu Vietnes pakalpojumus izmanto trešā puse, kas ir pieslēgusies, izmantojot jūsu pieslēgšanās informāciju, mēs uzskatīsim, ka šī persona esat jūs. Ja pazaudējat savu pieteikšanās informāciju, jums par to nekavējoties jāpaziņo, nosūtot mums vēstuli, zvanot pa tālruni, nosūtot faksu vai e-pastu. Parole jāmaina ik pēc 6 mēnešiem.

 

Jūs esat atbildīgs par to, lai dati, kurus jūs mums sniedzat, būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Jums nekavējoties jāpaziņo mums par izmaiņām visos jūsu sniegtajos datos, mainot attiecīgos datus reģistrācijas veidlapā vai, ja dati nav norādīti reģistrācijas veidlapā, nosūtot mums e-pastu. Mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas jums radušies nepareizas vai nepilnīgas jūsu sniegtās informācijas dēļ vai arī gadījumā, ja jūs mūs neesat informējis par šādu datu izmaiņām.

 

 

Konfidencialitātes politikas izmaiņas

Mēs jebkurā laikā varam atjaunināt vai grozīt šo konfidencialitātes politiku. Konfidencialitātes politikas atjauninājumi vai grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie publicēti mūsu Vietnē. Ja veiksim būtiskas izmaiņas mūsu konfidencialitātes politikā, mēs jūs par to informēsim, Vietnē publicējot attiecīgu paziņojumu. Neskatoties uz to, jums laiku pa laikam jāapmeklē Vietne un jāpārliecinās, vai pašreizējā konfidencialitātes politikas versija jums ir pieņemama.

 

 

Kontaktinformācija

Ja jums rodas jautājumi saistībā ar šīs konfidencialitātes politikas noteikumiem, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk esošo kontaktinformāciju:


UAB Alteus
Uzņēmuma kods: 300109675
Juridiskā adrese: Trakų g. 3, Viļņa, Lietuva
E-pasts: info@cremedelacreme.shop

 

Uz jūsu pieprasījumiem, sūdzībām vai pretenzijām mēs atbildēsim rakstiski, ievērojot likumā noteikto kārtību un termiņus. Mēs cenšamies sniegt jums informāciju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas dienas.

 

Ja, saņemot pieprasījumu, sūdzību vai prasību, mums rodas šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, mums ir tiesības lūgt pieteikuma iesniedzēju uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai kā citādi pierādīt savu identitāti.

 

Ja mēs nespējam sniegt jums nepieciešamo informāciju un/vai ja jums ir pretenzijas par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

 


Pēdējoreiz pārskatīts 2020. gada 3. aprīlī.