Choose your country
and preferred language

Müügitingimused

 

 1. Üldsätted

• Need müügitingimused (edaspidi tingimused) on ostjale ja ettevõttele UAB Alteus (edaspidi müüja) õiguslikult siduvad. Need reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi ning ostu-müügilepingu sõlmimise ja toodete kohaletoimetamise ja tagastamise tingimusi. Lisaks sisaldavad need tingimused Crème de la Crème veebipoest aadressilt http://cremedelacreme.shop/ (edaspidi pood) toodete ostmise ja müümisega seotud muid sätteid.
• Need tingimused on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksiga, Leedu Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seadusega ja muude kohalduvate õigusaktidega. Tarbijana (füüsilised isikud, kes ostavad tooteid muul eesmärgil kui oma äri, ameti, käsitöö- või kutsetegevusega seotud eesmärgid) tooteid Lätist või Eestist ostes võid tugineda ka sinu asukohariigis kehtivate tarbijakaitsealaste õigusaktide kohustuslikele sätetele.
• Tooteid tellides kinnitab ostja, et ta on need tingimused läbi lugenud.
• Cremedelacreme.shop veebisaidilt tohivad tellimusi esitada ja oste sooritada üksnes järgmised isikud:
• õigusvõimelised füüsilised isikud, st täisealised isikud, kelle õigusvõimet ei ole kohus piiranud;
• 14–18-aastased alaealised isikud, kui nad on saanud vanemate või eestkostjate nõusoleku, välja arvatud alaealised, kellel on õigus oma sissetulekut iseseisvalt kulutada;
• juriidilised isikud; siiski ei kehti juriidilistele isikutele nendes tingimustes nimetatud toodete tagastamise ja lepingust taganemise tingimused; nad võivad tooteid tagastada üksnes Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud üldistel alustel.
• Nende tingimustega nõustudes tunnistab ostja, et vastavalt eespool toodud jaotisele 1.3 on tal õigus tooteid Cremedelacreme.shop veebipoest osta.
• Cremedelacreme.shop veebisaidi korduma kippuvate küsimuste (KKK) jaotisest leiad üksikasjalikku teavet toodete tellimise, kohaletoimetamise, tagastamise jms kohta. Seetõttu soovitame sul enne Cremedelacreme.shop veebisaidi kasutamist KKK jaotis läbi lugeda.
• Lisateavet sinu isikuandmete töötlemise kohta leiad meie poe privaatsuspoliitikast.

 1. Ostu-müügilepingu sõlmimine

• Ostja ja müüja vaheline leping loetakse sõlmituks, kui ostja on valinud välja toote(d), mida ta soovib osta, lisanud need ostukotti ja klõpsanud lingil TELLI.
• Kui ostu-müügileping on sõlmitud, muutuvad ostja poolt tellimuse esitamisel märgitud tooted, nende kogused, hinnad, kohaletoimetamise aeg ja muud tingimused ostja ja müüja jaoks siduvaks ning neid võidakse muuta ainult nendes tingimustes nimetatud viisil.
• Kõik ostu-müügilepingud registreeritakse ja salvestatakse müüja andmebaasi.
• Kõik veebisaidil müüdavad kaubad on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ja neid ei tohi edasi müüa ega muul viisil ärilistel eesmärkidel kasutada.  Ostetud toote ümbervalamine teise taarasse, osadeks jaotamine või muul viisil väljaspool originaalpakendit kasutamine, kui seda tehakse toote edasimüümise eesmärgil, on tootja intellektuaalomandiõiguse jäme rikkumine, mille suhtes kohaldatakse nii tsiviil- kui ka kriminaalvastutust. Müüjal on õigus teha erinevaid toiminguid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kauba müügist keeldumine, ostja konto ajutine blokeerimine või lõplik sulgemine, kui müüjal on põhjendatud kahtlus, et kaup ostetakse mitte isiklikuks tarbeks, vaid ebaseaduslikel ärilistel eesmärkidel. Kõikidel juhtudel teavitab müüja kahtlustatavatest intellektuaalomandiõiguste rikkujatest politseid ja vastava toote tootjat.

 1. Ostja õigused ja kohustused

• Ostjal on õigus osta tooteid Cremedelacreme.shop veebipoest kooskõlas nende tingimustega.
• Ostjal on õigus taganeda veebipoega Cremedelacreme.shop sõlmitud ostu-müügilepingust, teavitades müüjat sellest kirjalikult (e-posti teel, nimetades tellimuse numbri ja tooted, mida ta soovib tagastada) hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates mittedefektse toote kohaletoimetamise kuupäevast. 14 päeva jooksul võivad toodetest keelduda üksnes tarbijad (füüsilised isikud, kes ostavad tooteid tarbimise eesmärgil, mitte oma äri, ameti, käsitöö- või kutsetegevusega seotud eesmärkidel). Juriidilistel isikutel ja teistel ostjatel, kes ei vasta tarbija määratlusele, on õigus tooteid tagastada ainult Leedu õigusaktides sätestatud üldistel alustel.
• Ostja (tarbija) õigust, mida on kirjeldatud nende tingimuste 3.2 jaotise esimeses lauses, tuleb kasutada kooskõlas Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksi artikliga 6.22810.
• stjal on õigus kasutada 3.2 jaotises nimetatud ostja (tarbija) õigust ainult juhul, kui toode ei ole kahjustatud või see on kättesaamise hetkega võrreldes ligikaudu samas seisukorras ja kasutamata (seda on täpsemalt kirjeldatud nende tingimuste jaotises 8).
• Kui ostja ostetud toode on defektne, on ostjal Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud õigused (kui sa oled tarbija, võid sa tugineda sinu asukohariigis kehtivate tarbijakaitsealaste õigusaktide kohustuslikele sätetele).
• Ostja ei tohi tühistada ostukotti ega muuta ostukotis olevaid tooteid pärast tellimuse esitamist. Kui ostja soovib tellimust tühistada või seda pärast esitamist muuta, peab ta müüjaga viivitamatult ühendust võtma (kontaktandmed leiad nende tingimuste jaotisest 9). Juhul kui müüjal ei ole võimalik lasta ostjal pärast tellimuse esitamist ostukotti tühistada või muuta (nt on tooted kohaletoimetamiseks komplekteeritud või kuller on need üle võtnud), on ostjal õigus lepingust taganeda ja tooted nendes tingimustes nimetatud viisil tagastada.
• Pärast tellimuse esitamist peab ostja nendes tingimustes nimetatud juhtudel tooted vastu võtma, ta ei tohi ostjate õigusi kuritarvitada ning ta peab järgima seadusandlikke nõudeid.
• Kui ostja keeldub toodete kohaletoimetamise hetkel tooteid ilma mõjuva põhjuseta vastu võtmast, peab ostja müüja vastava taotluse korral katma toodete tagastamise kulud.

 1. Müüja õigused ja kohustused

• Müüja kohustub võimaldama ostjal tellida tooteid poest kooskõlas nende tingimustega.
• Müüja kohustub ostjale tema ostetud tooted kohale toimetama, kasutades ostja valitud kohaletoimetamise meetodit ja toimetades tooted aadressile, mille ostja määras tellimust esitades kohaletoimetamise aadressiks.
• Müüja kohustub austama ostja eraelu puutumatust ja töötlema tema isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.
• Müüja kohustub tegema kõik endast oleneva, et täita ostja tellimus. Erandjuhtudel võib siiski ette tulla, et müüja ei suuda enda kontrolli alt väljas olevate ettenägematute asjaolude tõttu ostetud toodet ostjale kohale toimetada. Sellistel erandjuhtudel, kui ostu-müügilepingut ei ole võimalik täita, on müüjal õigus ostu-müügileping lõpetada, andes sellest ostjale eelnevalt kirjalikult teada. Ostja vajaduste rahuldamiseks võib müüja pakkuda ostjale tellitud või ostetud tootega sarnast alternatiivset toodet. Kui ostja ei soovi pakutud alternatiivset toodet osta, kohustub müüja ostja makstud summa talle 5 tööpäeva jooksul tagasi maksma.
• Kui ostja (tarbija) otsustab kasutada nende tingimuste jaotises 3.2 nimetatud lepingust taganemise õigust, kohustub müüja ostja makstud summa talle tagasi maksma 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kuupäevast, mil müüja sai ostja lepingust taganemise teatise. Müüja ei tohi ostjale makstud summat tagasi maksta enne, kui tooted on müüjale tagastatud või ostja on esitanud tõendeid, et tooted on müüja poole teel, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.
• Kui ostja esitab poe kaudu tellimuse ja valib maksemeetodiks maksmise toodete vastuvõtmisel või on toodete eest tellimuse esitamise ajal juba maksnud, kuid müüja partner (ostja valitud pakiveoettevõte), kes püüab tooteid ostjale kohale toimetada, ei saa ostjaga ostja määratud kontaktandmeid kasutades ühendust võtta kohaletoimetamise perioodil, mis on esitatud müüja partneri veebisaidil, saadetakse ostja tellitud tooted Cremedelacreme.shop veebipoele tagasi.

 1. Toodete hinnad

• Veebipoes ja Cremedelacreme.shop veebisaidil esitatud tellimustes on kõigi toodete hinnad eurodes. Müüja on käibemaksukohustuslane. Cremedelacreme.shop veebisaidil esitatud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu. Enne tellimuse kinnitamist ostja poolt lisatakse toodete koguhinnale kohaletoimetamise tasu.

 1. Maksetingimused ja maksetähtajad

• Ostja maksab ostetud toodete eest ühel järgmistest meetoditest:
• internetipank: otse Swedbanki, SEB; Paysera või krediit-/deebetkaardi kaudu;
• Kui ostja valib internetipanga kaudu maksmise võimaluse, kohustub ta toodete eest viivitamatult maksma. Tooteid komplekteeritakse alles pärast makse sooritamist. Tellimused, mida ei ole ühe tunni jooksul makstud, eemaldatakse süsteemist.
• Kui ostja valib kohaletoimetamiseks DPD Pickup punkti või Leedu postkontori, peab ta tegema ettemakse internetipanga kaudu.

 1. Toodete kohaletoimetamine

• Poes ostude tegemisel valib ostja toodete kohaletoimetamise meetodi: toodete kohaletoimetamise teenus.
• Toodete kohaletoimetamise teenus:
• Toodete kohaletoimetamise teenust valides kohustub ostja esitama toodete kohaletoimetamiseks täpse kohaletoimetamise aadressi.
• Ostja kohustub tooted isiklikult vastu võtma. Kui ostja ei saa tooteid isiklikult vastu võtta, kuid tooted on toimetatud ostja määratud aadressile ning ostja esitatud muude andmete alusel, ei ole ostjal õigust esitada müüja vastu nõudeid seoses toodete kohaletoimetamisega valele saajale.
• Tooted võib kohale toimetada müüja ise või müüja volitatud esindaja.

Kui ostja valib kohaletoimetamise, rakenduvad järgmised saatmiskulud*:

• Palun pööra tähelepanu asjaolule, et tellimuste suure hulga tõttu paneme kella 12:00-ks kinnitatud tellimused teele samal tööpäeval.

Läti

• Üle 65 euro suuruste tellimuste puhul toimetatakse tooted kohale tasuta.

Kui tellimuse summa on alla 65 euro, kohalduvad järgmised saatmiskulud:

• kohaletoimetamine Omniva pakiautomaatidesse: 5,5 EUR;
• kohaletoimetamine DPD Pickup punktidesse/pakiautomaatidesse: 4,5 EUR;
• kohaletoimetamine DPD kullerteenusega: 6 EUR.

* Hinnad võivad olenevalt partnerite hetkel kehtivatest pakkumistest muutuda. Ostjat teavitatakse saatmiskulude muutumisest enne, kui ostja esitab tellimuse.

• Saatmiskulu on iga tellimuse puhul ühekordne kulu.
• Saatmiskulu täpne summa kuvatakse enne, kui ostja tellimuse kinnitab. Pärast tellimuse kinnitamist saatmiskulu enam ei muudeta.
• Müüja kohustub tagama, et ostetud toode toimetatakse kohale nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt müüja määratud toote kohaletoimetamise aja jooksul.
• Müüja ei vastuta kohaletoimetamisaja ületamise eest, kui tooteid ei toimetata ostjale kohale või toimetatakse kohale hiljem ostja süü tõttu või ostja kontrolli all olevate asjaolude tõttu.
• Toodete vastuvõtmise järel peab ostja koos müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima paki seisukorda (et tuvastada välispakendi võimalikke kahjustusi) ja allkirjastama arve, saatelehe või muu dokumendi, mis kinnitab paki kohaletoimetamist ja vastuvõtmist. Arve, saatelehe või muu dokumendi, mis kinnitab paki kohaletoimetamist ostjale ja ostja poolt vastuvõtmist, allkirjastamise järel loetakse pakk heas seisukorras kohale toimetatuks.
• Kui ostja märkab, et pakend on kahjustatud (kortsus, rebenenud, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), peab ostja selle märkima arvele, saatelehele või muule dokumendile, mis kinnitab paki kohaletoimetamist ostjale ja ostja poolt vastuvõtmist, ning müüja või tema esindaja juuresolekul koostama paki kahjustumise kohta vabas vormis tunnistuse. Kui ostja ei toimi eespool kirjeldatud viisil, ei vastuta müüja toodete kahjustamise eest, välja arvatud juhul, kui kahju on tekkinud tootmisvigade tõttu, tootekomplekti mittevastavuse tõttu, kui mittevastavust on võimalik kindlaks teha toodete välisilme visuaalse vaatlusega.
• Kui ostja avastab pärast paki vastuvõtmist toodete mittevastavusi, tootmisvigu või muid tootedefekte, peab ostja sellest müüjat viivitamatult teavitama (hiljemalt 24 tunni jooksul alates paki kättesaamisest). Kui toodete puudused on kinnitust saanud ja ostja on defektsed tooted tagastanud, maksab müüja hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagasi toote eest makstud summa ja tagastamiskulud. Igal juhul ei piira see ostja õigusi, mis tal seaduse alusel seoses defektse tootega on.
• Kui ostja avastab LP Expressi, DPD või Omniva pakiautomaadist võetud pakist mittevastavuse, peab ta sellest poodi viivitamatult teavitama (kontaktandmed leiad nende tingimuste jaotisest 9).
• Kõigi müügil olevate toodete omadused on kirjas iga toote kõrval esitatud tootekirjelduses. Müüja ei vastuta Cremedelacreme.shop veebipoes kuvatud toodete värvuse, kuju või muude omaduste lahknevuse eest võrreldes toodete tegeliku värvuse, kuju ja suurusega, mis võib oleneda ostja monitori omadustest.
• Kui ostja (tarbija) astub ostu-müügilepingust tagasi (st kasutab õigust tagastada defektne toode 14 päeva jooksul), tagastatakse ostjale kõik ostja makstud summad (toote hind ja ostja makstud saatmiskulud). Ent lähtuvalt Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksi artiklist 6.22811(3) ei ole müüja kohustatud hüvitama tarbijale lisakulusid, mis tulenevad tarbija valitud kohaletoimetamisviisist, mis ei ole ettevõtte pakutud odavaim tavapärane kohaletoimetamisviis. Seega, kui sa valid mittedefektset toodet tagastades kohaletoimetamisviisi, mis ei ole nendes tingimustes nimetatud odavaim kohaletoimetamisviis, mis on sinu asukohariigis toodete kohaletoimetamiseks meie poolt saadaval, siis ei hüvitata sulle mistahes lisakulusid, mis tulenevad sinu valitud kohaletoimetamisviisist, mis ei ole pakutud odavaim kohaletoimetamisviis.

 1. Toodete tagastamine

• Ostja (tarbija) ostetud mittedefektseid tooteid võib tagastada 14 päeva jooksul alates toodete vastuvõtmise kuupäevast. Defektsetest toodetest defektide kõrvaldamist ning defektsete toodete asendamist ja tagastamist reguleerivad Leedu Vabariigi tsiviilkoodeks ja muud kohaldatavad õigusaktid (kui sa oled tarbija, võid tugineda sinu asukohariigis kehtivate tarbijakaitsealaste õigusaktide kohustuslikele sätetele).
• Toote/toodete tagastamiseks peab ostja (tarbija) täitma toote tagastamise vormi (mis on allalaadimiseks saadaval selle lingi alt) ja saatma täidetud vormi meile e-posti aadressile info@cremedelacreme.shop.
• Toodete tagastamisel kehtivad järgmised tingimused:
• Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, mis ei ole kahjustatud (see säte ei kehti defektsete toodete tagastamise korral).
• Ostja ei tohi toodet kahjustada.
• Toode peab olema kasutamata ja jääma müüdavasse seisukorda (see säte ei kehti defektsete toodete tagastamise korral). Ostja ei või kasutada oma õigust tagastada mittedefektset toodet, kui kaitsev tsellofaankile (tsellofaanist välispakend), kaitsekleeps või muu sarnane turvaelement, mis takistab pudeli, purgi või muu tootepakendi avamist ja/või kasutamist, on ära rebitud, eemaldatud või kahjustatud.
• Tagastatav (14 päeva jooksul) mittedefektne toode tuleb tagastada täieliku komplektina, nagu ostja selle sai (see säte ei kehti defektsete toodete tagastamise korral).
• Tagastatava tootega peab kaasas olema ostudokument, garantiikaart (olemasolu korral) ja täidetud tagastusvorm.
• Müüjal on õigus keelduda ostjalt tagastatud toodet vastu võtma, kui toote tagastamise tingimused ei ole täidetud.
• Mittedefektsete toodete tagastamise korral peab ostja katma nende toodete tagastamiskulu. Ostjal on õigus tagastada mittedefektseid tooteid, kasutades üht nendes tingimustes müüja poolt nimetatud meetodit, 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates toodete kättesaamise kuupäevast (see säte ei kehti defektsete toodete tagastamise korral, sest sel juhul tuleb tooted tagastada seaduses ettenähtud garantiiaja jooksul).
• Interneti boutique’ist ostetud kvaliteetseid kaupu saab veebipoodi tagastada 14 päeva jooksul alates nende kättesaamisest.
• Tagastamiskulud* ja toodete tagastamise viisid leiad Cremedelacreme.shop veebisaidi toodete tagastamise jaotisest (link: https://cremedelacreme.shop/ee/tagastamine/ )

* Tagastamiskulud võivad muutuda olenevalt partnerite hetkel kehtivatest pakkumistest. Igal juhul teavitatakse ostjat tagastamiskulude muutumisest enne, kui ostja esitab tellimuse.
• Kui ostja tagastab mittedefektse toote, arvestatakse tagastamiskulud maha summast, mille müüja ostjale hüvitab.
• Ostjal on õigus defektseid tooteid tasuta tagastada ning sel juhul tasub tagastamiskulud müüja.
• Mittedefektsete toodete tagastamist ja asendamist reguleerib Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksi artikkel 6.22810.
• Müüja ei vastuta tagastatavate toodete eest hüvitatava summa ülekandmata jätmise eest või ülekandmise hilinemise eest, kui ostja on esitanud hüvitise saamiseks valed andmed.

 1. Teabevahetus

• Müüja annab ostjale teavet ja vajaduse korral suhtleb ostjaga muul põhjusel ostja registreerimisvormis esitatud e-posti aadressil ning ostja võib kasutada kõiki suhtluskanaleid, mis on esitatud Cremedelacreme.shop veebisaidi jaotises KONTAKTID (link: https://cremedelacreme.shop/ee/kontaktid/).

 1. Vastutus

• Ostja vastutab ainuisikuliselt registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui ostja esitab registreerimisvormis ebatäpseid andmeid, ei vastuta müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ning tal on õigus nõuda ostjalt otseste kahjude hüvitamist.
• Ostja vastutab täielikult tegevuste eest, mida ta teeb pärast veebipoodi sisselogimist.
• Ostja vastutab oma registreerimisandmete turvalisuse eest. Kui registreerimisandmeid kasutab kolmas isik, peetakse seda kolmandat isikut ostjaks.
• Müüja vabastatakse vastutusest kõikidel juhtudel, kui kahju on tingitud ostja suutmatusest neid tingimusi hoolimata müüja soovitustest ja ostja kohustustest läbi lugeda (kuigi ostja oli selleks võimeline).
• Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele kahju kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud menetlustele ja alustele.
• Kumbki pool ei vastuta suutmatuse eest kas osaliselt või täielikult täita oma nendes tingimustes nimetatud kohustusi, kui ta suudab tõendada, et see suutmatus oli tingitud asjaoludest, mis ei olnud tema kontrolli all ja mida tal ei olnud võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha ning et ta ei saanud neid asjaolusid ega nende tagajärgi ära hoida. Nende tingimuste kohaldamisel on vääramatu jõu asjaoludel tähendus, mis on määratletud Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksi artiklis 6.212 ja vääramatu jõu korral vastutuse vabastamise eeskirjades. Vääramatu jõu korral peab pool, kes taotleb vastutusest vabastamist, sellest teist poolt võimalikult kiiresti kirjalikult teavitama. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 3 (kolme) kuu, võib kumbki pool lepingu lõpetada, teist poolt sellest eelnevalt kirjalikult teavitades.

 1. Lõppsätted

• Müüja jätab endale õiguse aeg-ajalt oma äranägemisel neid tingimusi ja muid dokumente, mis on nende tingimustega seotud, peatada, täiendada ja muuta. Tingimuste mistahes täiendused ja muudatused jõustuvad alates veebisaidile postitamise kuupäevast.
• Kui ostja ei nõustu tingimuste muudetud versiooniga või tingimuste täienduste või lisadega, võib ostja need tingimused tagasi lükata ning sel juhul ei ole ostjal enam õigust sellest poest tooteid osta. Ostja tellimustele, mis esitati enne tingimuste muutmist, kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtivaid tingimusi.
• Need tingimused on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.
• Nende tingimuste alusel moodustunud mistahes suhteid reguleerib Leedu Vabariigi õigus. Tingimuste täitmisest tuleneda võivaid vaidlusi lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seaduste alusel. Kui oled tarbija, võid sa tugineda sinu asukohariigis kehtivate õigusaktide kohustuslikele sätetele.
• Ostetud toote kohta saad esitada taotluseid/kaebuseid Leedu riikliku tarbijaõiguste kaitse ametile (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-post: tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, veebisait: www.vvtat.lt, selle territoriaalüksused, mis teenindavad vastavaid maakondi – http://vvtat.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/593), või Läti või Eesti tarbijakaitseametile, või täida taotlus ODR-platvormil aadressil http://ec.europa.eu/odr/; kuid kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega peaksid sa selle lahendamiseks esmalt meiega ühendust võtma.


Need müügitingimused koostati 3. aprillil 2020.
Eeskirja on viimati uuendatud 15. mail 2023. aastal.