Choose your country
and preferred language

Privaatsuspoliitika

PÕHITEAVE
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEST

Andmete vastutav töötleja: UAB Alteus, juriidilise isiku registrikood: 1300109675, Trakų g. 3, Vilnius, e-post info@cremedelacreme.shop.

Andmete töötlemise põhieesmärgid (üksikasjalikud eesmärgid ja andmete töötlemise alused on põhjalikumalt sätestatud allolevas isikuandmete töötlemise poliitika osas):

- veebilehe sujuva töö tagamine;

- statistiliste andmete kogumine ja töötlemine, veebilehe vaatajate voogude tuvastamine ja analüüsimine;

- kliendi registreerimine;

- lepingu sõlmimine ja täitmine;

- teenuseosutaja klienditeeninduse kvaliteedi parandamine ja kontrollimine, uute töötajate koolitamine;

- otseturundus;

- oluline kommunikatsioon ja päringute haldamine.

Teie õigused: Igal andmesubjektil, kelle andmeid töödeldakse ettevõtte tegevuse käigus, on sõltuvalt asjaoludest järgmised õigused: teada (saada teavet), et tema andmeid töödeldakse; tutvuda oma andmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse; nõuda andmete parandamist või, arvestades isikuandmete töötlemise eesmärke, täiendada isiku mittetäielikke isikuandmeid; õigus hävitada oma andmed või õigus peatada oma andmete töötlemise toimingud (välja arvatud säilitamine); õigus nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, kui esineb vähemalt üks õigustatud põhjus; õigus nõuda meile esitatud andmete ümber tõstmist; suvalisel ajal mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, kui niisugust andmete töötlemist tehakse meie või kolmanda isiku õigustatud huvides ning kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, sealhulgas ka profileerimine; tühistada antud isikuandmete töötlemise nõusolek, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel; esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile. Oma õigusi saate ellu viia, kui kirjutate meile e-posti aadressile info@cremedelacreme.shop.

Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, leiate privaatsuspoliitika täisversioonist.

______________

PRIVAATSUSPOLIITIKA TÄISVERSIOON

Andmete vastutav töötleja

Me hoolime iga kasutaja privaatsusest ja tema isikuandmete kaitsest. Seetõttu teavitame teid siinse privaatsuspoliitikaga (edaspidi: privaatsuspoliitika) sellest, milliseid andmed me kogume, kui vaatate meie veebilehte www.cremedelacreme.shop (edaspidi: veebileht), kui kandideerite vabadele töökohtadele või suhtlete meiega muul moel.

Isikuandmete, mida kogutakse veebilehe kaudu, vastutav töötleja on UAB Alteus, juriidilise isiku registrikood 300109675, Trakų g. 3, Vilnius (edaspidi: teenuste osutaja või andmete vastutav töötleja).

Selles privaatsuspoliitikas kasutusel olevad mõisted vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse mõistetele.

Millistel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid? Andmete töötlemise eesmärgid, juriidilised alused ja säilitamise tähtajad

Kui vaatate veebilehte, võtate meiega ühendust e-posti või telefoni teel, kandideerite vabale töökohale, siis kogume teie kohta kontaktteavet, teavet, mis on vajalik kauglepingu sõlmimiseks, teie pretensioonis või CV-s esitatud teavet ja telefoni teel edastatud andmeid. Palume teil meie poole pöördudes piirduda vaid selle teabega, mis on vajalik teie päringu täitmiseks.

Andmete töötlemise eesmärgid:

 • Kliendi registreerimine – meie veebilehel saavad osta nii registreerunud ja oma konto loonud kui ka registreerumata kliendid. Töötleme konto loomiseks ja haldamiseks vajalikke andmeid oma õigustatud huvi õiguslikul alusel ehk õppimaks tundma oma klienti ja loomaks püsiklientide ringi. Teil on õigus esitada vastuväiteid sellise isikuandmete töötlemise suhtes, võttes arvesse oma ülekaalukat huvi või õigusi. Registreerumata ostjatel palume esitada andmed, mis on vajalikud tellimuse ja lepingu täitmiseks, ning töötleme neid andmeid lepingu täitmise õiguslikul alusel. Konto andmeid säilitatakse 5 (viis) aastat alates isiku viimastest aktiivsetest toimingutest veebilehel (sisselogimine, registreerumine ja/või muud aktiivsed toimingud). Ostuandmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

 • Lepingu sõlmimine ja täitmine – sel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid seoses vajadusega sõlmida ja täita teiega sõlmitud lepingut ning neid andmeid säilitatakse mitte üle 10 (kümne) aasta teie viimasest ostust meie veebilehel, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti. Sel eesmärgil olete kohustatud esitama meile andmeid, muidu ei saa me pakkuda teile võimalust teha sisseoste veebilehel.

 • Kinkekaardi loomine ja saatmine – meie veebilehel saab osta kinkekaardi ja saata selle otse saajale. Sellisel juhul töötleme saaja andmeid õigustatud huvi alusel selleks, et pakkuda parimat võimalikku klienditeenindust ja mugavat võimalust kinkekaartide saatmiseks. Kinkekaardi saaja andmeid säilitame kuus kuud alates tšeki väljasaatmise kuupäevast.

 • Teenusepakkuja klienditeeninduse kvaliteedi parandamine, uute töötajate koolitamine ja jälgimine, et teavet edastataks kvalifitseeritult ja kiiresti – sel eesmärgil salvestatakse telefonivestluseid. Isikuandmeid töödeldakse telefonivestluse ajal teie nõusoleku seaduslikul alusel. Vestluste salvestisi säilitatakse 90 päeva telefonivestluse lõppemisest. Anname teada, et teil on õigus ilma negatiivsete tagajärgedeta tühistada oma varem antud nõusolek või mitte nõustuda vestluse salvestamisega, kuid sellisel juhul ärge jätkake vestlust; meiega ühenduse võtmiseks kirjutage e-kiri või tulge müügikohtadesse.

 • Otseturundus – otseturunduse eesmärgil töötleb teenusepakkuja olemasolevate klientide isikuandmeid õigustatud huvi alusel selleks, et teavitada oma muudest sarnastest kaupadest ja teenustest. Andmeid töödeldakse sel eesmärgil kolm aastat teie viimasest ostust veebilehel. Potentsiaalsete klientide andmeid töödeldakse sel eesmärgil vaid nende nõusolekul. Nõusoleku võite anda, kui tellite meie veebilehel uudiskirja või täidate ankeedi füüsilistes müügikohtades. Andmeid säilitatakse nii kaua, kuni te oma nõusoleku tühistate. Anname teada, et teil on õigus negatiivsete tagajärgedeta esitada vastuväiteid / mitte nõustuda sellise isikuandmete töötlemisega. Oma nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta, teatades sellest meile e-posti aadressil info@cremedelacreme.shop ja/või klõpsates teile juba saadetud pakkumisteates olevale lingile.

 • Oluline kommunikatsioon ja päringute haldamine. Püüame võimalikult kiiresti teavitada eri muudatustest ja reageerida teie kaebustele, taotlustele, järelepärimistele jms; sel põhjusel töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks. Andmeid töödeldakse vastutava töötleja õigustatud huvi alusel, st eesmärk on pakkuda kvaliteetset klienditeenindust ja hallata kaebusi. Andmeid säilitatakse toote garantiiaja lõpuni ja vaidluse korral kuni sellele lõpplahenduse saavutamiseni.

 • Veebilehe tõrgeteta toimimise tagamine – sel eesmärgil töötleme teie isikuandmeid, omades õigustatud huvi jälgida oma osutatavate teenuste kvaliteeti, luua ja parendada oma osutatavat sisu ning tagada veebilehe turvalisus. Andmeid töötleme meie õigustatud huvi alusel selleks, et tagada veebilehe toimimine ja mugav ostlemine. Sellel eesmärgil kasutatakse tehnilisi küpsiseid. Andmeid säilitatakse veebilehe kasutuse ajal või maksimaalselt mitu aastat (olenevalt kasutatavast küpsisest). Teil on õigus sellise töötlemisega mitte nõustuda ja seadistada oma brauser nii, et see ei saaks tehnilisi küpsiseid salvestada. Muidu salvestatakse tehnilised küpsised automaatselt teie lõppseadmesse veebilehe kasutuse alguses. Lisateavet küpsiste haldamise kohta leiate allpool olevast küpsiste jaotisest.

 • Statistiliste andmete kogumine ja töötlemine, veebilehe vaatajate voogude tuvastamine ja analüüsimine, et kohandada esitatavat teavet – sel eesmärgil töötleme teie isikuandmeid, omades õigustatud huvi jälgida oma osutatavate teenuste kvaliteeti, luua ja parendada oma osutatavat sisu ning tagada veebilehe turvalisus. Isikuandmeid töötleme teie nõusoleku alusel. Andmeid kogutakse mittetehniliste küpsiste ja teiste niisuguste tehnoloogiate abil. Andmeid säilitatakse veebilehe kasutuse ajal või maksimaalselt mitu aastat (olenevalt kasutatavast küpsisest). Teil on õigus sellise andmete töötlemisega mitte nõustuda ja vaadata meie veebilehte anonüümsena. Lisateavet küpsiste haldamise kohta leiate allpool olevast küpsiste jaotisest.

 • Tööle kandideerivate isikute andmebaasi haldamise ja vabadest töökohtadest teavitamise eesmärgil, et teha tulevikus tööpakkumine – selleks säilitatakse andmeid konkreetse valiku lõpuni ja veel kolm kuud pärast seda, kui valituks osutunud kandidaadiga allkirjastatakse tööleping, välja arvatud siis, kui kandidaat on andnud töötlemiseks eraldi nõusoleku. Isikuandmeid, mida töödeldakse kandidaadi nõusoleku alusel, säilitatakse 2 (kaks) aastat nõusoleku saamise päevast.

Kuidas me kogume teavet teie kohta?

Teie isikuandmeid, st igasugust teavet teie kohta, mis lubab meil teid ära tunda, saadakse eri viisil:

 • võite teavet esitada ise (näiteks täites registreerimisvormi, helistades meile, tellides uudiskirja või võttes meiega muul moel ühendust);

 • teavet võidakse teie kohta koguda ka automaatselt (kui te vaatate meie veebilehte, nt küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil);

 • teatud juhtudel saame teie kohta teavet kolmandatelt isikutelt (nt teie lähedastelt, kes ostavad meie kinkekaardi ja esitavad teie andmed) ning võime koguda teavet teie kohta ka avalikult ligipääsetavatest allikatest (näiteks krediidi- ja teistest finantsasutustest, meie partneritelt, kes osutavad teile või meile teenuseid).

Laste isikuandmete töötlemine

Veebilehel pakutavad teenused on mõeldud vähemalt 14-aastastele isikutele. Kui meil on põhjendatud kahtlusi, et töödeldavad isikuandmed pärinevad selles osas nimetatud vanusest nooremalt isikult, kustutame vastavad andmed andmebaasidest.

Andmete saajad

Võime avaldada teavet teie kohta oma vahendajatele, tarnijatele või alltöövõtjatele, kui see on vajalik meie kohustuste täitmiseks, näiteks kauba ostmisega seotud finantstoiminguid võivad veebilehel korraldada meie makseteenuse pakkujad, me võime edastada teie isikuandmed teistele spetsiifiliste teenuste pakkujatele, näiteks veebimajutusteenuse, kulleriteenuste, serverite ja nende tehnilise hoolduse teenuste, e-posti teenuste pakkujatele jne. Teenuste pakkujad on asutatud Leedus või mõnes muus Euroopa Majanduspiirkonna riigis. Kui soovite saada täpse saajate nimekirja, pöörduge otse meie poole.

Lisaks saame avaldada teie teavet:

 • kui see on kohustuslik õigusaktide alusel (nt maksuametile, eeluurimisametnikele, teistele järelevalveasutustele);

 • oma õiguste või huvide kaitseks (sh teie andmete esitamine kolmandatele isikutele, näiteks juristidele, inkassoettevõtetele, kohtutäituritele);

 • muudel juhtudel, kui ettevõtte juht otsustab, et andmete esitamine on vajalik eesmärkide saavutamiseks.

Millistesse riikidesse edastatakse teie isikuandmed?

Vahetevahel on meil vaja edastada teie isikuandmed muudesse riikidesse, kus võidakse rakendada madalama tasemega isikuandmete kaitse poliitikat. Sellistel juhtudel teeme kõik meist oleneva, et oleks tagatud edastatavate isikuandmete kaitse.

Kui see on teenuste osutamiseks, lepingute või õigusaktide nõuete täitmiseks vajalik, võib andmeid edastada riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Kui me edastame teie isikuandmeid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, siis hoolitseme selle eest, et oleks rakendatud üks neist ohutusmeetmetest:

 • et andmete saajaga allkirjastatud leping vastaks Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingu tüüptingimustele;

 • et andmete saaja asuks riigis, mille on Euroopa Komisjon tunnistanud riigiks, kus rakendatakse adekvaatseid andmekaitse standardeid;

 • et oleks saadud luba riiklikust andmekaitseinspektsioonist.

Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmeid töötleme, järgides isikuandmete kaitse üldmäärust, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadust ning teisi õigusakte. Töödeldes teie isikuandmeid, viime ellu nõuetekohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis on ette nähtud kaitsmaks isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest.

Pidage meeles, et andmete edastamine interneti teel ei ole oma olemuselt turvaline ja me ei saa tagada täielikult turvalist andmete edastamist meie veebilehe kasutamisel.

Küpsised

Meie veebilehe kasutamiseks soovime esitada teile sellist sisu ja funktsioone, mis oleks kohandatud just teie vajadustele. Selleks on vajalikud küpsised (ingl cookies). Küpsis on teave, mille veebiserver saadab teie veebibrauserisse ja mida säilitatakse brauseris. See teave edastatakse veebiserverisse iga kord, kui brauser palub teil avada serveris asuva lehe. See võimaldab veebiserveril seadistada ja jälgida veebibrauserit, aitab andmete vastutaval töötlejal teid ära tunda kui varasemat teatud veebilehe kasutajat, salvestada teie veebilehe vaatamise ajaloo ja kohandada selle järgi sisu. Samuti aitavad küpsised tagada veebilehe ladusa toimimise, lubavad jälgida kodulehe vaatamise kestust, sagedust ning koguda statistilist teavet veebilehe kasutajate arvu kohta. Nende andmete analüüsimine lubab meil veebilehte täiendada, teha selle kasutamine teile mugavamaks.

Meie veebilehel kasutatakse tehnilisi küpsiseid, et tagada veebisaidi nõuetekohane toimimine. Neid kasutatakse, kuna meil on õigustatud huvi tagada veebilehe toimimine, seetõttu neid ise hallata ei saa. Me kasutame ka statistika- ja reklaamiküpsiseid, mis on ette nähtud selleks, et õppida paremini tundma oma kasutajaid, nende ostueelistusi ja esitada neile kohandatud teavet (mittetehnilised küpsised). Mittetehnilisi küpsiseid kasutame teie nõusolekul, seetõttu esitatakse teile enne sirvimist hüpikaken koos võimalusega hallata mittetehnilisi küpsiseid. Teil on õigus mitte nõustuda küpsiste salvestamisega; kui soovite sirvida anonüümsena, blokeerige mittetehnilised küpsised. Kui nõustute mittetehniliste küpsiste kasutamisega, saate tulevikus neid meie veebilehel korrigeerida.

Küpsiste haldamine on võimalik kahel moel: 1) märkides hüpikaknas sobivad variandid; 2) konfigureerides oma brauseri nii, et kõik küpsised oleks vastu võetud, kõik küpsised oleks tagasi lükatud või et teid teavitataks küpsise saatmisest. Iga brauser on erinev ja kui te ei tea, kuidas muuta küpsiste seadeid, tutvuge brauseri abimenüüga. Teie seadme operatsioonisüsteemis võib olla küpsiste lisakontrollereid. Kui te ei soovi, et teavet kogutakse küpsiste abil, kasutage enamikus brauserites olevat lihtsat protseduuri, mis lubab teil keelduda küpsiste kasutamisest. Kui soovite rohkem teavet, kuidas kontrollida küpsiste kasutamist, vaadake veebilehte aadressil http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kuid pidage meeles, et mõni teenus võib olla loodud nii, et need toimiks ainult küpsistega ja kui te küpsised välja lülitate, ei saa te neid või nende teenuste mõnd osa enam kasutada.

Nimi

Eesmärk

Küpsise tüüp

Kehtivusaeg

Collect

Jälgib kasutajat

Statistiline

Seansid

omnisendAnonymousID

Vajalik turvalisuse tagamiseks

Tehniline

1 aasta

omnisendSessionID

Jälgib kasutaja käitumist veebilehel

Statistiline

1 päev

soundestID

Eraldab uued kasutajad varasematest kasutajatest

Statistiline

Seansid

soundest-views

Analüüsib unikaalsete kasutajate arvu

Statistiline

Seansid

_gcl_au

Analüüsib reklaami kättesaadavust

Reklaam

3 kuud

pagead/1p-user-list/#

Analüüsib tarbija käitumist eri veebilehtedel ja reaktsiooni teatud kaupadele

Reklaam

Seansid

REST/webTracking/v1/event

Mõõdab reklaami tõhusust

Reklaam

Seansid

customer_lang

Salvestab valitud keele

Tehniline

1 aasta

user_token

Küpsist kasutatakse selleks, et parandada isiku e-kaupluses ostmise kogemust

Statistiline

180 päeva

_fbp

Kasutatakse Facebookis reklaami esitamiseks reaalajas

Reklaam

3 kuud

www_cremedelacreme_shop

Küpsist kasutatakse selleks, et parandada isiku e-kaupluses ostmise kogemust

Statistiline

Seansid

tr

Kasutatakse Facebookis reklaami esitamiseks reaalajas

Reklaam

3 kuud

ads/ga-audiences

 

Reklaam

Seansid

_gat

Kasutaja tuvastamine ja voogude haldamine

Statistiline

1 päev

_ga

Kasutaja tuvastamine

Statistiline

2 aastat

_gid

Kasutaja tuvastamine

Reklaam

24 tundi

 

Lisaks andmete vastutava töötleja kasutatavatele küpsistele võib meie veebilehel olla lubatud teatud kindlatel kolmandatel isikutel fikseerida ja ligi pääseda küpsistele teie arvutis või mõnes muus seadmes. Sellisel juhul rakendatakse küpsiste kasutamisele kolmandate isikute privaatsuseeskirju.

Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Juhime teie tähelepanu sellele, et meie sotsiaalvõrgustike kontodele rakendatakse vastavate sotsiaalvõrgustike küpsiste poliitikat.

Millised on teie õigused?

Teil kui isikuandmete subjektil on oma andmete suhtes järgmised õigused:

 • esitada meile kirjalik taotlus anda teile teavet selle kohta, kas teiega seotud andmeid töödeldakse; juhul kui neid andmeid töödeldakse, on teil õigus tutvuda oma isikuandmete ja järgmise teabega: andmete töötlemise eesmärgid; vastavate isikuandmete kategooriad; andmete saajad või andmete saajate kategooriad, kellele on avaldatud või tulevikus avaldatakse teie isikuandmeid; kui on võimalik, nähakse ette isikuandmete säilitamise tähtaeg või, kui see ei ole võimalik, kriteeriumid selle perioodi määramiseks;

 • nõuda ebatäpsete andmete parandamist või täiendada teiega seotud mittetäielikke andmeid;

 • nõuda, et me kustutaks teie isikuandmed. See õigus ei ole siiski absoluutne ja seda saab nõuda vaid siis, kui on vähemalt üks alljärgnevatest põhjustest: isikuandmed ei ole enam vajalikud, et saavutada eesmärgid, milleks neid koguti või töödeldi; olete otsustanud tühistada antud nõusoleku töödelda teie isikuandmeid, kui teie isikuandmeid töödeldakse vaid nõusoleku alusel ja pole mingit muud alust töödelda teie isikuandmeid; teie isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult; teie andmed peab kustutama, kui meile tehakse see kohustuseks;

 • nõuda, et oleks piiratud teie isikuandmete töötlemine, kui kasutatakse ühte alljärgnevatest juhtudest: te vaidlustate andmete täpsuse selleks perioodiks, mille jooksul me saame kontrollida teie isikuandmete täpsust; teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja te ei nõustu, et teie andmed kustutatakse ja selle asemel palute piirata nende kasutamist; meil ei ole vaja teie andmeid töötlemise eesmärkidel, kuid teil on vaja neid selleks, et esitada, täita või kaitsta õigusnõudeid. Kui teie isikuandmete töötlemine on piiratud, võib teie isikuandmeid töödelda, v.a säilitamine, vaid saades teie nõusoleku või soovides avaldada, teostada või kaitsta õigusnõudeid ja/või selleks, et kaitsta teie või teise isiku õigusi, või seoses tõsiste avaliku huvi põhjustega;

 • tühistada nõusolek töödelda teie isikuandmeid, kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel;

 • taotleda, et edastaksime teie töödeldavad isikuandmed teisele vastutavale töötlejale või teile endale, kui see on tehniliselt võimalik;

 • esitada meile või riiklikule andmekaitseinspektsioonile kaebus, kui arvate, et teie kui isikuandmete subjekti õigusi rikutakse ja/või on rikutud.

Me anname teile võimaluse rakendada oma õigusi teile sobival viisil. Seda saate teha, teavitades meid aadressil info@cremedelacreme.shop või kasutades kindlaid viiteid, mis on meie esitatud sisu allosas.

Me ei saa luua teile tingimusi ülalnimetatud õiguste rakendamiseks, kui seadustega sätestatud juhtudel peab olema tagatud kuritegude, teenistus- või ametialase eetika rikkumise ennetamine, uurimine ja tuvastamine, samuti andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

Kolmandate isikute veebilehed

Meie veebilehele võib tekkida viiteid muudele veebilehtedele. Me ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede privaatsuspoliitikate või praktikate eest. Seetõttu soovitame teil alati kontrollida, kuidas töödeldakse andmeid muudel veebilehtedel.

Vastutus

Teie vastutate oma paroolide ja kasutajaandmete konfidentsiaalsuse ning mis tahes toimingute (andmeedastus, tehtud tellimused jne) eest, mida meie veebilehel tehakse, kui logite sisse enda sisselogimisandmete abil. Te ei tohi avaldada oma salasõna kolmandatele isikutele. Kui meie veebilehel pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on sisse loginud, kasutades teie sisselogimisandmeid, siis arvestame, et sisse olete loginud teie. Kui olete sisselogimisandmed kaotanud, olete kohustatud viivitamata teavitama meid sellest posti, telefoni, faksi või e-kirjaga. Oma salasõna peate muutma iga kuue kuu järel.

Te vastutate selle eest, et teie poolt meile esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja põhjalikud. Kui teie esitatud andmed muutuvad, peate meid sellest viivitamata teavitama, muutes registreerimisvormis andmeid, või kui andmed pole registreerimisvormis kirjas, siis teavitage meid e-kirja teel. Me ei vastuta mitte mingil juhul kahjude eest, mis tekivad teile seetõttu, et olete esitanud valeandmed või mittepõhjalikud andmed või ei ole teavitanud meid andmete muutumisest.

Privaatsuspoliitika muutmine

Me võime igal ajal uuendada või muuta seda privaatsuspoliitikat. Selline uuendatud või muudetud privaatsuspoliitika jõustub selle avaldamisest meie veebilehel. Kui privaatsuspoliitikas tehakse olulisi muudatusi, teavitatakse sellest meie veebilehel. Hoolimata sellest peaksite regulaarselt kontrollima ajakohast privaatsuspoliitika versiooni ja veenduma, et see teid rahuldab.

Kontaktteave

Kui teil on küsimusi selle privaatsuspoliitika tingimuste kohta, võtke meiega ühendust allolevatel kontaktandmetel:

UAB Alteus

Registrikood: 300109675

Registreeritud aadressil: Trakų g. 3, Vilnius

E-post: info@cremedelacreme.shop

Saadud taotlustele, kaebustele või nõuetele vastame kirjalikult õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegadel. Püüame teile vastata võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul teie taotluse kättesaamisest.

Kui taotluse, kaebuse või nõude põhjal tekib meil kahtlusi pöörduja isikusamasuse kohta, on meil õigus paluda pöördujal esitada isikut tõendav dokument või muul moel tõendada oma isikusamasust.

Kui me ei saa teile anda vajalikku teavet ja/või kui teil on pretensioone selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, on teil õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

Privaatsuspoliitika on viimast korda üle vaadatud 7. veebruaril 2021. aastal.